MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
11.09.2020
SAMSUNG WEBINAIR-i za članove SKMI

 

Poštovane koleginice i kolege,

 

 

Informišemo Vas ovim putem da u narednom periodu možete prisustvovati sledećim webinair-ima iz oblasti termotehnike koje su pripremile kolege iz firme SAMSUNG.

 

U narednom tekstu možete pronaći naslove webinair-a, prezentacije u pdf formatu, vrijeme održavanja kao i linkove za prijavu prisustva.

 

1. Samsung BIM introduction

Prezenter: Ivan Jurković

Termin: 01.10.2020.

Vrijeme: 14h poslije podne.

Trajanje prezentacije : 45 – 60 min

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a88336e271b2642acae910542d780b488%40thread.tacv2/1599726837220?context=%7b%22Tid%22%3a%2260d4c39a-f31f-4638-bb43-8822172b892d%22%2c%22Oid%22%3a%22562d517e-a32c-407b-853d-e7ff82278b29%22%7d


 

2. Samsung heat pumps EHS Climatehub

Prezenter: Ivan Jurković

Termin: 07.10.2020.

Vrijeme: 14h poslije podne.

Trajanje prezentacije : 45 – 60 min

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a88336e271b2642acae910542d780b488%40thread.tacv2/1599726837220?context=%7b%22Tid%22%3a%2260d4c39a-f31f-4638-bb43-8822172b892d%22%2c%22Oid%22%3a%22562d517e-a32c-407b-853d-e7ff82278b29%22%7d

 

 Srdačan pozdrav,

Vuk Janković

 

  -- 
  INŽENJERSKA KOMORA CRNE GORE
  STRUKOVNA KOMORA MAŠINSKIH INŽENJERA
  Bul. Džordža Vašingtona 31
  81000 Podgorica
  Crna Gora
  kontakt osoba: Vuk Janković dipl.ing.maš., predsjednik SKMI
  kontakt telefon: +38269339349

 

ANKETA
Ocijenite izgled nove internet prezentacije?
 Odlična  Dobra  Loša GLASAJ Rezultati