MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
23.09.2020
LIV sjednica IO SKEI

 

LIV sjednica Izvršnog odbora Strukovne komore elektro inženjera će se održati 25.09.2020. godine, sa početom u 15,00 časova, u Komori.

 

 

Predlog dnevnog reda:

 

  1. Usvajanje dnevnog reda;
  2. Razmatranje i usvajanje predloga zapisnika sa LIII Sjednice IO SKEI;
  3. Informacija o realizovanim i budućim aktivnostima na organizaciji Stručnog skupa “Četvrti Dani elektro inženjera IKCG”;
  4. Razmatranje materijala vezanih za izmjene i dopune Statuta IKCG i pravilnika dostavljenih od UO IKCG i donošenje odgovarajućih stavova IO SKEI po istim;
  5. Dogovor o daljnjim aktivnostima Izvršnog odbora SKEI na realizaciji izbornog ciklusa u SKEI i IKCG;
  6. Razno.
ANKETA
Ocijenite izgled nove internet prezentacije?
 Odlična  Dobra  Loša GLASAJ Rezultati