MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
Dokumentacija Komore građevinskih inženjera

2020.

XLVIII SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA SKGI

Zapisnik sa XLVIII sjednice

Odluka o nadoknadi za učešće na sjednici

Odluka o formiranju komisije za praćenje realizacije obuke "MEST EN 7"

Odluka o formiranju komisije za pripremu i realizovanje obuke iz oblasti saobraćaja

 

 

XLVII SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA SKGI

Zapisnik sa XLVII sjednice

Odluka o nadoknadi za učešće na sjednici

Odluka o nadoknadi (Slavka Žižak)

Odluka o nadoknadi (Miloš Srećković)

Odluka o nadoknadi (Olga Radulović)

Odluka o nadoknadi (Ivan Mrdak)

Odluka o nadoknadi (Srđan Janković)

Odluka o nadoknadi (Jelena Lukić)

Odluka o nadoknadi (Mladen Gogić)

Odluka o nadoknadi (Jovica Radovanović)

 

 

XLVI SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA SKGI

Zapisnik sa XLVI sjednice

Odluka o nadoknadi za učešće na sjednici


XLV SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA SKGI

Zapisnik sa XLV sjednice

Odluka o sufinansiranju troškova učešća članova SKGI na 7. Međunarodnom skupu, GNP 2020, Kolašin

Odluka o nadoknadi (Dragan Žarković)

Odluka o nadoknadi (Slavka Žižak)

Odluka o nadoknadi (Jovica Radovanović)

Odluka o nadoknadi (Mladen Gogić)

Odluka o nadoknadi (Vaso Mrvaljević)

Odluka o nadoknadi (Ivan Mrdak)

Odluka o nadoknadi (Olga Radulović)

Odluka o formiranju Komisije za izmjenu programa stručnog usavršavanja članova SKGI

Odluka o formiranju Komisije za praćenje realizacije Finansijskog plana SKGI za 2020. god.

Odluka o nadoknadi za učešće na sjednici

Odluka o nadoknadi komisiji za praćenje i realizovanje plana SKGI za 2019. godinu (Slavka Žižak, Olga Radulović)
 


 

XLIV SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA SKGI

Zapisnik sa XLIV sjednice IO SKGI

Odluka - nadoknada za predavače drugog ciklusa sa primjenu Eurokodova

Odluka - nadoknada za grafički dizajn zbornika GNP 2020

Odluka - nadoknada za tehničku podršku na predavanjima

 

 

XLIII SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA SKGI

Zapisnik sa XLIII sjednice IO SKGI

Odluka o formiranju Komisije za praćenje obuke za primjenu Eurokodova - II ciklus

Izvještaj Komisije za praćenje Obuke za implementaciju Eurokodova

Odluka o nadoknadi za učešće na sjedniciXLII SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA SKGI (elektronska)
Zapisnik sa XLII sjednice IO SKGI
Odluka o sufinansiranju troškova učešća članova SKGI na 7. Međunarodnom skupu, GNP 2020, KolašinXLI SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA SKGI
Zapisnik sa XLI sjednice IO SKGI

Odluka o nadoknadi za učešće na sjednici2019.

XL SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA SKGI (elektronska)
 
 
 
XXXIX SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA SKGI

Odluka o nadoknadi za učešće na sjednici

Odluka za plaćanje Milošu Srećkoviću

Odluka o formiranju Komisije za praćenje realizacije Finansijskog plana SKGI, za 2019. godinu


 

XI SJEDNICA SKUPŠTINE SKGI
Zapisnik sa XI sjednice Skupštine SKGI
 

 

 

XXXVIII SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA SKGI
XXXVII SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA SKGI (elektronska)
 
XXXIV SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA SKGI

XXXIII SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA SKGI


XXXI SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA SKGI
Zapisnik sa XXXI sjednice IO SKGI, 14.03.2019. god.

 

 
 
 
XXX SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA SKGI
 
 
 
XXIX SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA SKGI
 
 
XXVIII SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA SKGI
 
 
IX SJEDNICA SKUPŠTINE SKGI
 
 
XXVI SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA SKGI
 
 
XXV SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA SKGI
 
 
VIII SJEDNICA SKUPŠTINE SKGI
 
 
XXIV SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA SKGI
 
XXIII SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA SKGI

 

XXII SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA SKGI

 

XXI SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA SKGI
 

XX SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA SKGI


XIX SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA SKGI
 
 

 

 

2017.

VIII SJEDNICA REGIONALNE KANCELARIJE SKGI
 
 
XVIII SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA SKGI
 
 
XVII SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA SKGI
 
Odluka - prebacivanje sredstava za potrebe IO SKGI
 
XVI SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA SKGI
 
 
 
XI SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA SKGI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA SKGI
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

IX SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA SKGI