MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
Opšte informacije o Udruženju inženjera konsultanata Crne Gore (ACEM)

Udruženje inženjera konsultanata Crne Gore (ACEM) je strukovno i neprofitabilno udruženje osnovano avgusta 2010 godine, sa ciljem da:
• promoviše ulogu i znacaj FIDIC standarda u Crnoj Gori,
• afirmiše najviše eticke standarde koji se primjenjuju u radu inženjera konsultanata i da se stara o tome da ih se clanovi pridržavaju i time djelotvorno ucestvuju u borbi protiv korupcije u gradevinskoj industriji,
• doprinosi promociji procedura koje obezbjeduju transparentnost,
• prikuplja informacije od interesa za rad inženjera konsultanata,
• vodi brigu o razvoju i inovacijama tehnickih znanja clanova Udruženja organizacijom seminara, radionica i savjetovanja,
• prati i obezbjeduje informacije za potrebe svojih clanova u vezi sa zakonskom regulativom, politikom i programima nadležnih organa Crne Gore za pitanja od interesa za Udruženje.


Aktivnosti Udruženja su:
• podrška primjeni FIDIC standarda kroz podsticanje i pracenje uskladivanja relevantnih propisa Crne Gore s propisima i standardima EU i obavještavanje clanica o tome,
• organizacija FIDIC obuka,
• organizacija obrazovnih i informativnih dogadaja – seminari, radionice, panel diskusije, strucna predavanja,
• uvodenje novih trendova u gradevinskom sektoru,
• promocija uloge koju inženjer-konsultant ima u investicionim poduhvatima,
• informisanje clanica o relevantnim dešavanjima u gradevinskom sektoru i drugim oblastima važnim za kvalitetno pružanje inženjerskih konsultantskih usluga,
• razmjena iskustava clanica i srodnih firmi u inostranstvu,
• uspostavljanje novih poslovnih mogucnosti u zemlji i inostranstvu,
• unaprjedenje poslovne klime u Crnoj Gori,
• unaprjedenje struke.
Clanice Udruženja mogu biti inženjersko-konsultantske firme u Crnoj Gori, kao i arhitektonski biroi, izvodaci, banke, osiguravajuca društva, advokatske kancelarije i druge firme koje su zainteresovane da promovišu ciljeve Udruženja.

 

 

Iznos clanarine:
• Za preduzeca koja imaju manje od 10 zaposlenih- 250,00€
• Za preduzeca koja imaju 10 i više zaposlenih - 500,00€
• Za pridružene clanove (mala i srednja preduzeca)-800,00€
• Za pridružene clanove (velika preduzeca)- 1200,00€

ŽIRO-RACUN ACEM-a: 530-18930-65 (NLB Montenegro banka
PIB: 02801167
Udruženje inženjera konsultanata Crne Gore (ACEM) postalo je punopravni clan Medunarodnog saveza inženjera konsultanata FIDIC (Fédération International Des Ingénieurs – Conseils) 22. septembra 2010. godine, cime je preuzelo cast i obavezu da kao ogranak FIDIC za teritoriju Crne Gore širi najviše standarde u gradevinarstvu. Istovremeno clanice Udruženja su dobile veci kredibilitet i time postale konkurentnije, posebno pri ucešcu na znacajnijim gradevinskim tenderima koji prate pravila FIDIC.
Ukoliko postanete clan ACEM-a:
• Bicete clan Skupštine ACEM-a
• Imacete priliku da pod povoljnijim uslovima pohadate treninge i predavanja koje budemo organizovali
• Imacete priliku da budete dio svjetske mreže gradevinskih, arhitektonskih kompanija i investitora
• Bicete uvijek u toku sa najnovijim svjetskim trendovima i dešavanjima u oblasti gradevinarstva
• Imacete priliku da u najkracem mogucem roku dobijete pojašnjenja na sve evntualne nedoumice u toku poslovanja

 


UPRAVNI ODBOR ACEM-a:

1. ŽARKO ŽIVKOVIC,predsjednik
2. LJUBO DUŠANOV STJEPCEVIC,potpredsjednik
3. TOMISLAV CELEBIC,potpredsjednik
4. IVAN NEDOVIC, clan
5. SLOBODAN BURIC,clan
6. SANJA IVANOVIC,clan
7. NEBOJŠA ŠURLAN,clan

 

Izvršni direktor ACEM-a: Davor Coric

 


O FIDIC-u

 

Medunarodni savez inženjera konsultanata FIDIC (Fédération International Des Ingénieurs – Conseils) osnovan je 1913. godine sa sjedištem u Ženevi, i danas okuplja 93 nacionalna inženjersko-konsultantska udruženja širom svijeta, kao i preko 2 miliona strucnjaka u domenu gradevinarstva i srodnih disciplina. Inženjeri konsultanti, clanovi ove organizacije rade na projektima cija je ukupna vrijednost oko 4.6 triliona US$, od cega cijena konsultantskih usluga koje pružaju ovi inženjeri iznosi oko 270 biliona US$. FIDIC definiše standardizovane modele ugovora za razlicite tipove investicionih projekata, pri cemu su rizici projekta umanjeni i interesi ucesnika u projektu zašticeni. FIDIC pruža provjeren mehanizam pravne zaštite, sigurnosti i smanjene mogucnosti korupcije. Na ovaj nacin obezbjeduje se tranparentnost procesa i povjerenje investitora; upravljanje projektom je olakšano, a rizike je moguce otkriti u ranim fazama i lakše ih prevazici, na zadovoljstvo svih ugovornih strana. Clanovi FIDIC prihvataju Eticki kodeks koji zahtijeva profesionalnu kompetentnost, nepristrasnost, otvorenu i fer konkurenciju.
FIDIC u saradnji sa nacionalnom asocijacijom i lokalnim partnerima organizuje obuke, seminare, konferencije i druge dogadaje, i izdaje strucnu literaturu, kako bi osigurao primjenu svojih ciljeva:
• održavanje visokih etickih i profesionalnih standarda;
• razvoj profesije inženjera konsultanata, razmjenu informacija i mišljenja;
• diskusije o problemima od zajednickog interesa medu organizacijama, clanovima i medunarodnim finansijskim institucijama;
• unaprjedenje imidža inženjera-konsultanata kao lidera;
• posvecenost promovisanju ocuvanja i zaštite životne sredine.

 

Za više informacija o FIDIC posjetite www.fidic.org.

 

 

OVDJE možete preuzeti PRIJAVU ZA UČLANJENJE U ACEM

 

 

ANKETA
Ocijenite izgled nove internet prezentacije?
 Odlična  Dobra  Loša GLASAJ Rezultati