MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
F.A.Q.

 

1. Kako postati član Inženjerske komore Crne Gore?
 

U cilju sticanja statusa člana Inženjerske komore CG potrebno je ispuniti prijavu (koja se nalazi na linku ZAHTJEVI) i uz nju dostaviti odgovarajuću dokumentaciju, navedenu u prijavi.
Upisnina za domaće državljane iznosi 200,00 eura. Pored upisnine, potrebno je uplatiti i godišnju članarinu u iznosu od 100,00 eura. Dokaz o uplati je sastavni dio dokumentacije.
Članstvo u Komori teče od datuma podnošenja prijave.
Isti uslovi učlanjenja važe za nerezidente, s tim što je potrebno uplatiti iznos od 2.500,00 eura.

 

 

 

2. Koji je broj žiro računa Inženjerske komore Crne Gore na koji se vrše uplate?

 

Broj žiro-računa Komore je 530-1870-29, NLB Montenegrobanka.

 

 

 

3. Koliko košta godišnja članarina u Komori?

 

Iznos članarine za lica koja imaju crnogorsko državljanstvo i strance sa stalnim mjestom boravka u Crnoj Gori iznosi 100,00 €.
Iznos članarine za strance je 2.500,00 €.