Obavještenje
24.02.2020

Poštovani članovi Strukovne komore građevinskih inženjera Inženjerske Komore Crne Gore,

Na XLI sjednici IOSKGI od 27.01.2020.godine, donijeta je odluka da Inženjerska komora, preko Strukovne komore građevinskih inženjera, bude suorganizator 7. Internacionalnog naučno-stručnog skupa GNP 2020, koji Građevinski fakultet organizuje od 10. do 14. marta 2020. godine u Kolašinu. Takođe je odlučeno da SKGI svojim članovima sufinansira troškove učešća na pomenutom skupu.  

Strukovna komora će prijavljenim članovima, koji nemaju dugovanja za članarinu, snositi troškove kotizacije i hotelskog smještaja u dvokrevetnim sobama za 2 noćenja u hotelima Bianca i Four Points by Sheraton na bazi polupansiona (doručak i večera), a prijavljeni će biti obavezni da snose troškove ostalih noćenja koje plaćaju hotelima. 

Potrebno je da se zainteresovani članovi Strukovne komore građevinskih inženjera prijave zaključno sa ponedjeljkom 02.03.2020.god. do 14h na mail kolege Mladena Gogića: mladjogogic@yahoo.comkoji je zadužen za organizaciju posjete Skupu GNP 2020 ispred IOSKGI.

Prilikom prijave obavezno navesti period boravka za koji se prijavljuje.

Detaljne informacije i uputstva u vezi Skupa možete naći na www.gnp.ucg.ac.me i https://www.facebook.com/GNP-Gradjevinarstvo-nauka-i-praksa-555696571175609.

Izvršni odbor SKGI

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021