LIV sjednica IO SKGI
17.05.2021

Na osnovu člana 44 stav 2 Statuta Inženjerske komore Crne Gore, br. 536/4 objavljenog u „Službenom listu Crne Gore“, br. 022/18 od 11. aprila 2018.godine, predsjednica Strukovne komore građevinskih inženjera Slavka Žižak, dipl.inž.građ. zakazuje

 
LIV sjednicu Izvršnog odbora
Strukovne komore građevinskih inženjera
 
DNEVNI RED

 

  1. Usvajanje dnevnog reda;
  2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa  LIII sjednice IO SKGI;
  3. Razmatranje i usvajanje Uputstva o organizaciji i sprovođenju Izbora delegata SKGI u organima i tijelima IKCG;
  4. Finansijski izvještaj IKCG za 2020.godinu  kao i prvi kvartalni finansijski izvještaja za 2021.godinu;
  5. Finansijski izvještaja SKGI za 2020.godinu;
  6. Upoznavanje sa aktivnostima u vezi Balkanske ljetne škole za Eurokodove;
  7. Razno.

 

   

Pored članova Izvršnog odbora na sjednicu su pozvani predsjednik Skupštine SKGI Nikola Luković.

 

Sjednica će se održati  u ponedeljak  17.05.2021.godine sa početkom u 17:00 časova u prostorijama Komore u Podgorici.

 

 

 

 

                                                                                       

 

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021