SKGI organizuje (III ciklus) obuke za primjenu Eurokodova MEST EN 1990; MEST EN 1991; MEST EN 1992; MEST EM 1998 kao i početni i napredni kurs Tower 8
18.06.2021

Poštovani,

 

Strukovna komora građevinskih inženjera organizovala je obuku članstva za primjenu Eurokodova. I ciklus obuke je organizovan u periodu septembar – decembar 2019. godine u tri grupe, ukupno 66 polaznika. Obuka je bila organizovana u prostorijama Ministarstva održivog razvoja i turizma (adresa: IV proleterske brigade 19, Podgorica) shodno rasporedu predavanja koji je usvojila Komisija za pripremu plana i programa za obuku za primjenu Eurokodova (fond časova oko 40).

IKCG – Strukovna komora građevinskih inženjera  je organizovala i II ciklus  obuke. Obuka je počela 15.02.2020. god., ukupno 18 polaznika. Nakon prekida, zbog pandemije, obuka je nastavljena on line predavanjima pomoću aplikacije zoom, kao i kombinovanjem neposredno i on line istovremeno.

Obavještavamo vas da je Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma pokrenulo proceduru izmjene pravilnika za različite vrste građevinskih konstrukcija kojima se produžava paralelna primjena propisa naslijeđenih iz bivših jugoslovenskih država i eurokodova.

Predlogom propisa predložen je rok za paralelnu primjenu propisa do 01.avgusta 2022. godine.

 

Planira se III ciklus obuke

 

Obuka će obuhvatiti sljedeće djelove Eurokoda:

 

  1. Eurokod MEST EN 1990 - osnove proračuna konstrukcija;

 

  1. Eurokod MEST EN 1991 – dejstva na konstrukcije (djelovi: 1-1 zapreminske težine, sopstvena težina i korisna opterećenja za zgrade; 1-3 opterećenja snijegom i 1-4 dejstva vjetra);

 

  1. Eurokod MEST EN 1992 - projektovanje betonskih konstrukcija (dio 1-1 opšta pravila i pravila za zgrade);

 

  1. Eurokod MEST EN 1998 - projektovanje seizmički otpornih konstrukcija (dio 1 opšta pravila, seizmička dejstva i pravila za zgrade).

 

  1. Primjena softvera (Tower 8)

 

Ukupan fond časova je oko 40.

 

Predavači su uglavnom profesori sa Građevinskog fakulteta Univeziteta u Podgorici :

   

Prof. dr Radomir Zejak

Prof. dr Biljana Šćepanović

Dr Nina Serdar

Dr Jelena Pejović

 

Dr Nikola Baša

 

Prof. dr Srđan Janković

 

Mr Ivan Mrdak

 

 

 

Prijavu za prisustvo na obuku možete poslati na e-mail: sziz.com@t-com.me do 30.06.2021.godine.

Cijena obuke koja obuhvata i početni i napredni  kurs iz Towera 8 je 200 eura za članove IKCG i redovno izmiruju članarinu i 400 eura za one koji nijesu članovi IKCG ili neredovno izmiruju članarinu. U I i II ciklusu predavanja svim polaznicima je omogućeno besplatno korišćenje licenciranog programa Tower 8 u trajanju od dva mjeseca za potrebe obuke.

 

Konačan datum početka, vrijeme organizovanja i način (on line, neposredno ili kombinacija) zavisi od  broja prijavljenih, predloga većine zainteresovanih kao i od rasploživog vremena predavača. Do sada su predavanja bila uglavnom subotom.

 

Za detaljnije informacije možete se obratiti:

Mr Olgi Radulović  na e-mail olga.radulovic@epcg.com
Slavki Žižak   na e-mail sziz.com@t-com.me
 
PREDSJEDNICA STRUKOVNE KOMORE GRAĐEVINSKIH  INŽENJERA
Slavka  Žižak, dipl.ing.građ.
 
mobile: +382 (0) 67 040 564
           +382 (0) 69 438  513
© Inženjerska Komora Crne Gore 2021