Uputstvo za korišćenje standarda
06.07.2021

Poštovani članovi Komore,

Povodom pokretanja pilot projekta za pristup standardima u oblasti građenja objekata u vlasništvu ISME-a, a na osnovu prvih iskustava, obavještavamo vas o sljedećem:

  • Pristup standardima za članove Inženjerske komora Crne Gore je besplatan.
  • Pristup platformi ISME-a mora se vršiti sa mail naloga koji ste prijavili u Registru Komore, zbog čega Vas još jednom molimo da provjerite Vaše kontakt podatke iz Registra.
  • Proces aktiviranja naloga može trajati i do nekoliko dana, budući da se vrši identifikacija svakog prijavljenog člana Komore. Nakon autorizacije pristupa koju dobijate od strane ISME-a, u dijelu opcija ”Moje pretplate” pojaviće se i aktivna opcija (označena zelenom bojom): ”Inženjerska komora Crne Gore”. Biranjem te mogućnosti, korišćenje standarda nastavljate u skladu sa Uputstvom.

Sekretarijat Inženjerske komora Crne Gore zajedno sa službom Instituta za standardizaciju Crne Gore ostaju na raspolaganju za sva buduća pitanja i nedoumice.

UPUTSTVO za korišćenje usluge online čitanja standarda za članove IKCG

OBAVJEŠTENJE

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021