I sjednica IO SKGI
11.10.2021

Na osnovu člana 44 stav 2 Statuta Inženjerske komore Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, br. 022/18, 076/21) zakazuje se I sjednica Izvršnog odbora Strukovne komore građevinskih Inženjera. 

Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:


  1. Usvajanje dnevnog reda;
  2. Upoznavanje sa Zapisnikom sa Izborne i Konstitutivne sjednice Skupštine SKGI (izabrani delegati u organe i tijela Komore);
  3. Upoznavanje sa stepenom realizacije Programa rada SKGI za 2021. god. kao i sa finansijskim pregledom (prihodi, rashodi) zaključno sa 30.09.2021. god.;
  4. Izmjene i dopune Poslovnika o radu Izvršnog odbora Strukovne komore građevinskih inženjera;
  5. Organizacija rada regionalnih kancelarija;
  6. Razno

 

Pored članova Izvršnog odbora na sjednicu su pozvani mr Ivana Tešović, dipl.građ.inž., predsjednik Skupštine SKGI i Slavka Žižak, dipl.građ.inž., predsjednik IO SKGI u prethodnom sazivu.

Sjednica će se održati u petak 15.10.2021. god., u prostorijama Inženjerske komore Crne Gore, sa početkom u 17:00 časova.

 

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021