Započeta izrada tehničkih propisa za projektovanje i izvođenje radova na putnoj infrastrukturi
02.12.2021

U skladu sa odredbama Zakona o putevima, kao i odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata Ministarstvo kapitalnih investicija je u saradnji sa Inženjerskom komorom Crne Gore, Univerzitetom Crne Gore, Upravom za saobraćaj i Monteputom d.o.o. pristupilo aktivnostima koja će za cilj imati izradu tehničkih propisa/smjernica za projektovanje i izvođenje radova na putnoj infrastrukturi.

Izradom tehničkih propis/smjernica za projektovanje i izvođenje radova na putnoj infrastrukturi omogućiće se jednostavniji rad svih učesnika u izradi i reviziji projektne dokumentacije i izvođenju i nadzoru radova na putnoj infrastrukturi, kao i izrada kvalitetnije projektne dokumentacije i izgradnja kvalitetnijih i bezbjednijih puteve. 

Vijest preuzeta sa sajta Vlade Crne Gore.

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021