I sjednica IO SK drugih inženjerskih struka
06.12.2021

Na osnovu člana 44 stav 2 Statuta Inženjerske komore Crne Gore ("Službeni list Crne Gorebr. 022/18, 076/21), predsjednik Izvršnog odbora Strukovne komore drugih inženjerskih struka Mladen Plemić, dipl.inž.geod., zakazao je I SJEDNICU IZVRŠNOG ODBORA  STRUKOVNE KOMORE DRUGIH INŽENJERSKIH STRUKA,  koja će se održati 08.12.2021. god., sa početkom u 13.00 časova, u prostorijama Inženjerske komore.

Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:


  1. Upoznavanja sa Zapisnikom sa I elektronske sjednice IO od 26.09.2021. godine;
  2. Upoznavanje sa Zapisnikom sa poslednje redovne sjednice IO održene  u predhodnom sazivu;
  3. Upoznavanje sa dosadašnjim aktivnostima na donošenju Plana rada i Finansijskog plana SK DIS i dogovor u vezi budućih aktivnosti vezanih za ovu temu;
  4. Aktivnosti vezane za organizaciju obuka, vebinara, prezentacija i sl. vezanih za oblasti interesovanja SK DIS;
  5. Razno.

Na sjednicu su pozvani predsjenik Skupštine SK DIS  i Član Upravnog odbora ispred IO DIS.

 

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021