JAVNA RASPRAVA - NACRT STRATEGIJE RAZVOJA SKA 2021-2025
31.12.2021

Strukovna Komora arhitekata IKCG daje na javnu raspravu Nacrt Strategije razvoja Strukovne komore arhitekata za period 2021-2025. godine

Pozivaju se članovi i svi zainteresovani subjekti da dostave svoje primjedbe, komentare i sugestije, i daju doprinos u donošenju pomenutog akta.

Primjedbe, sugestije i komentari mogu se dostaviti Strukovnoj komori arhitekata na e-mail adresu novica.mitrovic@ikcg.co.me. Javna rasprava  traje do 17. januara. 

 

NACRT STRATEGIJE RAZVOJA SKA 2021-2025 

 

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021