PREDSTAVNICI KOMORE U RADNOJ GRUPI ZA ZAKON
19.01.2022

Povodom dopisa Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma broj 11-52/318 od 30.12.2021.godine, naš broj 24 od 10.01.2021. godine, obavještavamo da će predstavnici Inženjerske komore Crne Gore u Radnoj grupi za izradu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata biti:

  • Jovica Radovanović, dipl.inž.građ. – mail: jovicaradovanovic@gmail.com, kontakt telefon: 069/018-111;
  • mr Novica Mitrović, dipl.inž.arh. – mail: noformarchitects@gmail.com, kontakt telefon: 068/258-869.

Istovremeno, ovim putem informišemo da će pored naših direktnih predstavnika u Radnoj grupi Ministarstva, Inženjerska komora Crne Gore formirati tim od dodatna tri člana interno koji će imati zadatak da na nivou Komore koordinira svim aktivnostima u cilju djelotvornog učešća u rješenjima novog Zakona.

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021