Skupština - Odluke

2021

I ELEKTRONSKA SJEDNICA, 04.11.2021

ODLUKA - Nadzorni odbor

II SJEDNICA SKUPŠTINE INŽENJERSKE KOMORE CRNE GORE, 14.10.2021.

ODLUKA - nadoknada delegatima za prisustvo na I i II sjednici Skupštine IKCG

ODLUKA - Nadzorni odbor

ODLUKA - Upravni odbor IKCG

ODLUKA - izbor predsjednika IKCG

I SJEDNICA SKUPŠTINE INŽENJERSKE KOMORE CRNE GORE, 14.10.2021.

ODLUKA - verifikacija mandata delegata Skupštine

ODLUKA - izbor predsjednika i potpredsjednika Skupštine

XI sjednica Skupštine, 30.06.2021. god.

Odluka o raspustanju Skupstine IKCG

Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora IKCG za 2020. godinu

Odluka o usvajanju Finansijskog izvještaja IKCG za 2020 godinu

Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Komore za prethodnu godinu

Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Statuta IKCG

Odluka o dodjeli statusa pocasnog clana

Odluka o usvajanju Pravilnika o dodjeli novčane pomoći članovima IKCG

Odluka o raspisivanju izbora na svim nivoima

Odluka o usvajanju Inicijative UO za kupovinu poslovnog prostora

2019. god.

IX sjednica Skupštine - 12.12.2019. godine

Odluka o isplati nadoknada za prisustvo na IX sjednici Skupštine IKCG

VIII sjednica Skupštine - 28.03.2019. godine

Odluka o isplati nadoknade delegatima za prisustvo na VIII sjednici Skupštine IKCG;

Odluka o uplati novčane pomoći porodici pok. delegata VIdosava Strugara;

Odluka o verifikaciji mandata delegata Vlatka Dakovića, dipl.inž.el.

Odluka o usvajanju Pravilnika o visini nadoknada za rad u organima i tijelima Komore i strukovnih komora i Pravilnik;

Odluka o pokretanju izmjena i dopuna Statuta IKCG;

Odluka o usvajanju Programa rada Komore za 2019. godinu i Program rada;

Odluka o usvajanju FInansijskog plana Komore za 2019. godinu;

Odluka o usvajanju Finansijskog izvještaja za 2018. godinu, sa Izvještajem revizorske kuće;

Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora za II polovinu 2018. godine i Izvještaj;

Odluka o izboru Srđana Lakovića za predsjednika Upravnog odbora/Komore;

Odluka o razrješenju Borisa Ostojića;

Odluka o nadoknadi Predsjednika Skupštine

2018. god.

VII Sjednica Skupštine - 27.12.2018. godine

ODLUKA o usvajanju Etičkog kodeksa IKCG

ODLUKA o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine IKCG

ODLUKA o usvajanju Pravilnika o dodjeli nagrada svojim članovima

ODLUKA o usvajanju Pravilnika o dodjeli zvanja počasnog člana Komore

ODLUKA o usvajanju Pravilnika o disciplinskom postupku

ODLUKA o imenovanju mr Dragana Žarkovića, dipl.inž.građ. za člana Upravnog odbora IKCG

ODLUKA o razrješavanju člana Upravnog odbora IKCG prof. dr Srđana Jankovića, dipl.onž.građ.

VI Sjednica Skupštine - 30.10.2018. godine

ODLUKA o usvajanju Programa Finansijske konsolidacije

ODLUKA - princip finansiranja rada Komore u narednom četvorogodišnjem periodu

ODLUKA o usvajanju Programa rada IKCG za 2018. godinu

ODLUKA o usvajanju Finansijskog plana IKCG za 2018. godinu

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021