Upravni odbor - Odluke

2021. god.

XLVII sjednica

Odluka o vansudskom poravnanju za krsenje autorskih prava

Odluka o nabavci Monografija Inženjerske akademije Crne Gore

VI elektronska sjednica, 23.07.2021.

Odluka o izmjeni Plana javnih nabavki za 2021. godinu

XLVI sjednica Upravnog odbora

ODLUKA - nadoknada za predstavnice IKCG u Radnom timu o međusobnom priznanju kvalifikacija

ODLUKA - Dragutin Dubljević, dipl.inž.arh.

ODLUKA - usvaja se Plan javnih nabavki za 2021.godinu

2020. god.

Prazno

Odluka o odlaganju izbora

Odluka - Komisija za polaganje stručnog ispita

Odluka - nadoknada Biljana Šćepanović i Jelena Pejović

Odluka o produžetku mandata članovima Uređivačkog odbora

Odluka o usvajanju Plana integriteta, za period 2020-2022. god.

Odluka o usvajanju izmjena Plana javnih nabavki, za 2020. godinu

Rješenje o formiranju Radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta, za 2020. godinu

Odluka o načinu isplate putnih troškova

ODLUKA o privremenom finansiranju

ODLUKA o načinu primjene Uredbe o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru

2019. god.

ODLUKA o izmjeni Plana javnih nabavki za 2019. godinu

ODLUKA o formiranju Radne grupe za izmjene i dopune Statuta IKCG

2018. god.

XI vanredna sjednica Upravnog odbora, 14.11.2018.godine

ODLUKA - Komisija za izradu amandmana na Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata

ODLUKA - Komisija za izradu Pravilnika o unaprijeđenju i obezbijeđenju stručnog usavrsavanja članova IKCG

XXVI sjednica UO, 16.10.2018. god.

ODLUKA o usvajanju Prijedloga etičkog kodeksa IKCG

ODLUKA o usvajanju Prijedloga finansijskog plana IKCG za 2018.godinu

ODLUKA o usvajanju Prijedloga programa rada IKCG za 2018.godinu

ODLUKA o usvajanju Prijedloga poslovnika o radu Nadzornog odbora IKCG

ODLUKA o usvajanju Prijedloga poslovnika o radu Skupštine IKCG

ODLUKA o usvajanju Prijedlogu poslovnika o radu Upravnog odbora IKCG

ODLUKA o usvajanju Prijedloga poslovnika o radu Uređivačkog odbora

ODLUKA o usvajanju Prijedloga poslovnika radu Komisije za utvrđivane reprezentativnosti Sindikata Sekretarijata IKCG

ODLUKA o usvajanju Prijedloga pravilnika o disciplinskom postupku

ODLUKA o usvajanju Prijedloga pravilnika o dodjeli nagrada najboljim studentima tehničkih fakutleta

ODLUKA o usvajanju Prijedloga pravilnika o dodjeli nagrada članovima IKCG

ODLUKA o usvajanju Prijedloga pravilnika o dodjeli zvanja počasnog člana Komore

ODLUKA o usvajanju Prijedloga pravilnika o izdavačkoj djelatnosti

XXV sjednica UO, 06.09.2018. god.

Odluka o usvajanju Nacrta poslovnika o radu Skupštine IKCG

Odluka o usvajanju Nacrta poslovnika o radu Upravnog odbora IKCG

Odluka o usvajanju Nacrta pravilnika o dodjeli nagrada najboljim studentima tehničkih fakulteta

Odluka o usvajanju Nacrta pravilnika o disciplinskom postupku

Odluka o usvajanju Nacrta pravilnika o dodjeli nagrada svojim članovima

Odluka o usvajanju Nacrta pravilnika o dodjeli zvanja počasnog člana Komore

Odluka o usvajanju Nacrta etičkog kodeksa IKCG

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021