Nadzorni odbor - Zapisnici

2021. god.

I elektronska sjednica NO, u tehničkom mandatu

Zapisnik sa I elektronske sjednice NO, u tehničkom mandatu

XXII sjednica Nadzornog odbora, 19.05.2021. god.

Zapisnik sa XXII sjednice NO

Izvještaj Nadzornog odbora o radu IKCG za period oktobar-decembar 2020. godine

II elektronska sjednica Nadzornog odbora

Zapisnik sa II elektronske sjednice NO

2020. god.

XXI sjednica Nadzornog odbora, 04.09.2020.

Zapisnik sa XXI sjednice NO

XX sjednica Nadzornog odbora, 07.02.2020. god.

Zapisnik sa XX sjednice NO

Izvještaj o radu NO za period 01.07.-31.12.2019. god.

2019. god.

XIX sjednica Nadzornog odbora, 11.11.2019. god.

Zapisnik sa XIX sjednice NO

Odluka - nadoknada putnih troškova za učešće na XIX sjednici

Izvještaj o radu, 01.01.-30.06.2019. god.

XVIII sjednica Nadzornog odbora, 28.10.2019. god.

Zapisnik sa XVIII sjednice NO

Odluka - nadoknada putnih troškova za učešće na XVIII sjednici

XVII sjednica Nadzornog odbora, 13.09.2019. god.

Zapisnik sa XVII sjednice NO

Odluka - nadoknada putnih troškova za učešće na XVII sjednici

XVI sjednica Nadzornog odbora, 12.07.2019. god.

Zapisnik sa XVI sjednice NO

Odluka - nadoknada putnih troškova za učešće na XVI sjednici

XV sjednica Nadzornog odbora, 13.05.2019. god.

Zapisnik sa XV sjednice NO

XIV sjednica Nadzornog odbora, 25.03.2019. god.

Zapisnik sa XIV sjednice Nadzornog odbora

XIII sjednica Nadzornog odbora, 04.03.2019. god.

Zapisinik sa XIII sjednice Nadzornog odbora

XII sjednica Nadzornog odbora, 01.02.2019. god.

Zapisinik sa XII sjednice Nadzornog odbora

2018. god.

Izvještaj o radu, 01.07.-31.12.2018. godine

Izvještaj o radu, 01.07.-31.12.2018. godine

XI sjednica Nadzornog odbora, 14.12.2018. god.

Zapisinik sa XI sjednice Nadzornog odbora

X sjednica Nadzornog odbora, 09.10.2018. god.

Zapisinik sa X sjednice Nadzornog odbora

IX sjednica Nadzornog odbora, 28.09.2018. god.

Zapisinik sa IX sjednice Nadzornog odbora

VIII sjednica Nadzornog odbora, 10.09.2018. god.

Zapisinik sa VIII sjednice Nadzornog odbora

VII sjednica Nadzornog odbora, 01.06.2018. god.

Zapisinik sa VII sjednice Nadzornog odbora

VI sjednica Nadzornog odbora, 04.05.2018. god.

Zapisinik sa VI sjednice Nadzornog odbora

I elektronska sjednica Nadzornog odbora, 19 - 23.03.2018. god.

Zapisinik sa I elektronske sjednice Nadzornog odbora

V sjednica Nadzornog odbora, 16.03.2018. god.

Zapisinik sa V sjednice Nadzornog odbora

2016. god.

Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2016. godinu;

2015. god.

Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2015. godinu;

Zapisnik sa XII sjednice Nadzornog odbora

Zapisnik sa XI sjednice Nadzornog odbora

ZAPISNIK sa X sjednice Nadzornog obora

ZAPISNIK sa IX sjednice Nadzornog obora

Zapisnik sa VIII sjednice Nadzornog odbora

2014. god.

Zapisnik sa VII sjednice Nadzornog odbora, 23.10.2014.godine

Zapisnik sa VI sjednice, 19.05.2014. godine

2013. god.

ZAPISNIK sa V sjednice, 16-17.decembar 2013. godine

ZAPISNIK sa IV sjednice, 25.10.2013. god.

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021