MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
18.06.2021
XI SJEDNICA SKUPŠTINE INŽENJERSKE KOMORE CRNE GORE
Na osnovu člana 23 stav 4 Statuta Inženjerske komore Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, br. 022/18), predsjednik Skupštine IKCG dr Boris Ilijanić, dipl.inž.arh., je zakazao XI SJEDNICU SKUPŠTINE INŽENJERSKE KOMORE CRNE GORE.

 

Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:

 

 1. Izbor verifikacione komisije;
 2. Izvještaj verifikacione komisije;
 3. Usvajanje dnevnog reda;
 4. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa IX sjednice Skupštine IKCG;
 5. Razmatranje i usvajanje Predloga izmjena i dopuna Statuta IKCG, na koji je dobijena saglasnost resornog Ministarstva;
 6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Komore za prethodnu godinu;
 7. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja Komore za prethodnu godinu, sa Izveštajem o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2020. godinu;
 8. Razmatranje inicijative Upravnog odbora za kupovinu poslovnog prostora u svrhu stručnog usavršavanja članova Komore;
 9. Usvajanje izvještaja o radu o radu Nadzornog odbora, za 2020. godinu;
 10. Donošenje odluke o raspisivanju izbora na svim nivoima u IKCG;
 11. Donošenje odluke o raspuštanju Skupštine IKCG.

 

 

Sjednica će se održati 30.06.2021. godine, sa početkom u 11 časova, u sali Hotela Verde, Donja Gorica bb, Podgorica.

 

 

Pored delegata Skupštine, na sjednicu se pozivaju članovi Upravnog odbora i Nadzornog odbora Komore.

 

KALENDAR DOGAĐAJA
ANKETA
Ocijenite izgled nove internet prezentacije?
 Odlična  Dobra  Loša GLASAJ Rezultati