MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
23.06.2021
II VANREDNA SJEDNICA SKUPŠTINE STRUKOVNE KOMORE ARHITEKATA

Na osnovu člana 41 Statuta IKCG (“Sl. List CG” 22/18 od 11.04.2018.god) predsjednik Skupštine Strukovne komore arhitekata Dragan Vuković, dipl.inž.arh. zakazuje 

 

II VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE
STRUKOVNE KOMORE ARHITEKATA

 

DNEVNI RED

 

  1. Usvajanje dnevnog reda;
  2. Izbor verifikacione komisije;
  3. Izvještaj verifikacione komisije;
  4. Razmatranje i usvajanje Predloga Zapisnika sa XIII Sjednice Skupštine SKA;
  5. Razmatranje i usvajanje Nacrta izmjena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine SKA sa Aneksima 01, 02 i 03 u dijelu izborne procedure SKA
  6. Razmatranje i usvajanje Standarda usluga arhitekata i inženjera;
  7. Razmatranje i usvajanje Inicijative za uspostavljanje zaštite kulturnog dobra na dijelu arhitekte Milana Popovića;
  8. Izbor 2 počasna člana SKA i
  9. Razno.

 

Sjednica će se održati 28.06.2021.god. s početkom u 12.00h, u ul. Miljana Vukova br. 43 ( pored lokala Benz ).

 

 

 

KALENDAR DOGAĐAJA
ANKETA
Ocijenite izgled nove internet prezentacije?
 Odlična  Dobra  Loša GLASAJ Rezultati