MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
Disciplinski sud

 

2016 - 2020.

 

Predsjednik Disciplinskog suda


Mirka Đurović, dipl.inž.arh.

 

 

Članovi Disciplinskog suda

Mr Mladen Gogić, dipl.inž.građ.
Dragana Lukšić, dipl.inž.maš.

 

 

Tužilac u disciplinskom postupku


Boško Rakočević, dipl.inž.maš. 

2012 - 2016.

 

 

Predsjednik Disciplinskog suda


Miodrag Saveljić, dipl.inž.el.

 

 

Članovi Disciplinskog suda


Dragica Vukčević, dipl.inž.arh.
Meho Toković, dipl.inž.maš.

 

 

Tužilac u disciplinskom postupku


Nebojša Nikitović, dipl.inž.el.

 

 

 

 

 

2008 - 2012.

 

 

Predsjednik Disciplinskog suda


dr Goran Sekulić, diplinž.građ.

 

 

Članovi Disciplinskog suda


Zoran Đurđenović, dipl.inž.arh.
Milutin Kandić, dipl.inž.građ.

 

 

Tužilac u disciplinskom postupku


Boško Rakočević, dipl.inž.maš.