Forum Inženjerske komore Crne Gore - Registracija

Pristupanjem na “Forum Inženjerske komore Crne Gore” prihvatate uslove navedene u daljem tekstu. uslove. Ako se ne slažete sa uslovima molimo vas da ne pristupate i/ili koristite “Forum Inženjerske komore Crne Gore”. Mi možemo ove uslove promeniti bilo kada i obavestićemo vas o tome, mada bi bilo mudro da sami proverite regulativnost uslova dok koristite “Forum Inženjerske komore Crne Gore”. Posle izmena to znači da prihvatate nove uslove.

Šta je zabranjeno?
• postavljanje besmislenih, nejasnih sadržaja i sadržaja koji su sami sebi svrha
• banalna komunikacija (kratka, površna svakodnevna komunikacija nalik na razgovor uživo, tzv. chat)
• diskriminacija po bilo kom osnovu, a naročito po nacionalnom porijeklu ili identitetu, veroispovesti, invaliditetu (psihičkom ili fizičkom), starosti, polu, seksualnoj orijentaciji, rasi ili etničkom porijeklu, boji kože, političkom ili drugom uverenju, imovinskom stanju, kulturi, jeziku
• narušavanje autorskih prava, posredno ili neposredno, uključujući promociju piratskog softvera, muzike, filmova i drugih zaštićenih materijala, kao i linkova ka njima
• kopiranje sadržaja Foruma ili bilo kojeg sadržaja na njemu i njegovo korišćenje, iznajmljivanje, ili davanje na uvid trećem licu
• oglašavanje koje podrazumjeva narušavanje autorskih prava, posredno ili neposredno, uključujući oglašavanje u cilju promocije piratskog softvera, muzike, filmova i drugih zaštićenih materijla, kao i linkova prema njima.
• postavljanje sadržaja koji nemaju lični pečat autora
• postavljanje tekstova sa drugih sajtova od preko 2.000 karaktera (obavezno je navođenje izvora, autora, linka ka originalnom tekstu i ličnog komentara na tekst)
• linkovanje ka drugim sajtovima u smislu njihove promocije, osim kada se radi o odgovorima na postavljena pitanja drugih posetilaca ili sajtovima od važnosti za struku
• vulgarno i neprimjereno izražavanje
• vrijeđanje, omalovažavanje, govor mržnje i svaki vid provokacije: Komora zadržava pravo da upozori druge korisnike na potencijalno uvrijedljiv sadržaj ili da ga trajno ukloni.
• klevete, prijetnje, uznemiravanje i proganjanje,
• promocija sajtova, prozvoda ili sadržaja koji omogućavaju ilegalan pristup ili modifikaciju softvera, servera, sajtova, mobilnih telefona ili sistema, odnosno uređaja koji nude sadržaje
• sadržaj uperen protiv bilo koje organizacije ili osobe (javne, privatne, ugrožene ili manjinske)
• objelodanjivanje povjerljivih, ličnih ili finansijskih podataka (npr. brojeva platnih kartica, matičnih brojeva, brojeva ličnih karata, vozačkih dozvola...), kao i lozinki drugih korisnika, njihovih korisničkih imena, brojeva telefona, adresa i e-adresa
• promocija zarada u vidu lanaca sreće, piramidalnih i drugih sličnih sistema
• višestruko postavljanje poruka/komentara iste ili semantički slične sadržine
• skretanje sa teme diskusije
• podsticanje svađe
• izrugivanje nad javnim ličnostima, nekadašnjim i aktuelnim političarima i sl.
• odgovaranje na uvrede istom merom
• posredno ili neposredno pozivanje na nasilje, kriminalna i kažnjiva dela, ili podržavanje takvih i sličnih dela
• promocija nacizma, fašizma, sektaštva i isticanje njihovih obeležja
• promocija političkih partija, njihovih lidera ili članova
• sadržaj koji na bilo koji način ima veze s piratskim softverom ili linkovima ka njemu
• podsticanje ilegalnih aktivnosti ili rasizma, uključujući instrukcije i diskusije o tome
• slanje neželjene pošte (SPAM). Pravilnik za postavljanje sadržaja korisnika ne dopušta dolenavedene vrste SPAM-a, ali imajte na umu da ta lista nije sveobuhvatna:
• neželjeni komentari: ručno ili automatski postavljeni komentari na članak čiji je jedini cilj uvećanje saobraćaja tog sajta
• proslijeđivanje SPAM-a: slanje preusmeravanjem saobraćaja (linkova) na sajt radi uvećanja saobraćaja tog sajta
• prikrivanje (cloaking): programsko skrivanje sadržaja sajta radi indeksiranja sadržaja na pretraživačima iako nije vidljiv
• automatsko kreiranje sadržaja: kreiranje sadržaja pomoću skripti radi stvaranja lažnih prihoda ili manipulisanja rezultatima pretrage
• korišćenje naziva, potpisa sa rasnom, verskom, seksualnom ili drugom sličnom konotacijom
• korišćenje potpisa i postavljanje sadržaja koji, u djelovima ili cjelini, aludiraju ili pozivaju, posredno ili neposredno, na destabilizovanje ili rušenje ustavnog poretka
• vikanje (korišćenje velikih slova)
• pisanje nečitljivim ili iritirajućim stilom
• slanje komentara riječ po riječ ili chat-ovanje
• odgovaranje reda radi, tj. pisanje jednoličnih komentara, npr. "slažem se"
• protivzakoniti sadržaji, npr. "pecanje" (phishing), koji se koriste za krađe lozinki korisnika
• sadržaji namjenjeni komercijalnom korišćenju, posredno i neposredno
• sadržaji namjenjeni istraživanju ili prikupljanju podataka
• postavljanje sadržaja koji nisu na crnogorskom ili engleskom jeziku
• sadržaji koji su na bilo koji drugi način neprikladni

Koji su avatari (sličice na profilima) zabranjeni?

Zabranjeno je koristiti avatare na kojima su:
• državnici, političari, oficiri, vojnici i osobe koje su na ma koji način bile uključene u ratne sukobe, bez obzira na stranu u sukobu
• osobe protiv kojih su bile podignute optužnice ili donesene presude za zločine, genocid, nacionalizam itd.
• događaji ili natpisi koji se nedvosmisleno mogu protumačiti kao provokacija
• sadržaji zabranjeni ovim pravilnikom

Strogo je zabranjen svaki vid promocije, uključujući posredno ili neposredno reklamiranje firmi, sajtova, štampanih izdanja, pojedinaca, proizvoda, usluga i sl.

Ne isključujući prethodno rečeno, Forum je zabranjeno koristiti za:

• zloupotrebu, klevetu, napad, špijunažu, ugrožavanje i druge prekršaje
• objavljivanje, postavljanje, slanje e-porukama, distribuiranje ili širenje neprikladnog, štetnog, pogrdnog, kažnjivog, nedoličnog ili protivzakonitog sadržaja
• slanje ili prenošenje štetnih datoteka, datoteka s virusima ili programa koji mogu naneti štetu korisničkom računaru, sajtu, softveru, hardveru ili telekomunakacionoj opremi
• promociju ili pokušaj prodaje bilo kog djela servisa
• slanje ili prenošenje piramidalnih sistema, neželjene pošte (spam), reklama, promotivnog materijala i raznih sistema lake zarade
• preuzimanje i prenošenje protivzakonitih podataka
• krivotvorenje autorskih prava, zvaničnih logotipa i oznaka ili izvornog koda programa i drugih aplikacija
• ograničenje ili zabranu korišćenja bilo kog javnog djela sajta bilo kom korisniku
• prikupljanje ličnih podataka o dugim korisnicima
• prikupljanje finansijskih sredstava, posredno ili neposredno
• ometanje ili narušavanje rada sajta, njegovih servisa ili mreže
• lažno predstavljanje (kao predstavnik Komore, vlasti, udruženja ili kao bilo koji drugi pojedinac)
• falsifikovanje zaglavlja sajta ili manipulisanje oznakama i drugim podacima radi krivotvorenja izvora sadržaja na sajtu ili radi manipulisanja izgledom sajta
• preduzimanje akcija koje bi mogle opteretiti naš sistem
• učešće u bilo kakvim nezakonitim radnjama

Komora zadržava pravo, mada nema obavezu, da u bilo kom trenutku iz bilo kog razloga, uz prethodno obaveštenje ili bez njega, preduzme neku od dolje navedenih akcija:

• ograniči ili ukine pristup servisu
• izmjeni, obustavi ili trajno ukine servis
• odbaci, premjesti ili ukloni bilo koji postavljen sadržaj iz bilo kog razloga
• odbaci, premjesti ili ukloni bilo koji sadržaj sajta
• deaktivira ili ukloni korisnički nalog i druge relevantne podatke i datoteke u okviru njega
• ograniči korišćenje sajta

Kršenje navedenih pravila povlači sankcionisanje korisnika uz prethodno poslatu opomenu ili bez nje:
• brisanjem pojedinih ili svih njegovih poruka/komentara
• zabranom pristupa

Komora ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaj korisnika, bilo da je javno postavljen ili privatno prenesen (poruke, komentari i drugi sadržaj dostupan na Forumu ili poslat putem Foruma). Za sav svoj sadržaj odgovorni su jedino korisnici.
Postavljanjem sadržaja na Forumu, dajete besplatno, neprekidno i neopozivo pravo i dozvolu Inženjerskoj komori Crne Gore da koristi, reprodukuje, koriguje, mijenja, doraduje, objavljuje, prevodi, koristi za objavljivanje, bilo koju drugu aktivnost i prikazuje postavljeni sadržaj (u cjelini ili djelovima) bilo gdje u svetu.

Inženjerska komora Crne gore zadržava pravo da ukloni ili izmeni bilo koji sadržaj iz bilo kog razloga.

 
cron