Izmjene i dopune Statuta IKCG

Komora, akta komore, organi komore, osnivanje i nadležnost

Izmjene i dopune Statuta IKCG

Postod Administrator Foruma » 03 Okt 2013 12:09

Poštovani članovi,

Ovo je tema namjenjena za Vaše prijedloge i sugestije na ponuđeni tekst Prednacrta izmjena i dopuna Statuta IKCG.
Otvaranjem ove teme na Forumu počinje javna rasprava koja prethodi usvajanju izmjena i dopuna Statuta.

Krajni rok za primjedbe i sugestije je 21.10.2013. godine.

Prednacrt izmjena i dopuna Statuta IKCG

Važeći Statut Inženjerske komore Crne Gore

Stručna služba IKCG
Moderator Foruma Inženjerske komore Crne Gore
info@mcmedia.me
Administrator Foruma
Site Admin
 
Postovi: 10
Pridružio se: 03 Jun 2012 02:13

Komentari na prijedlog prenacrta Statuta IKCG

Postod Jovan Lekić » 29 Sep 2014 20:12

1. Član 9., Tača 9. - Ova nadležnost je definisana zakonom, ali je bila i predmet polemika u više navrata. Smatram da se definisanjem "minimalne cijene za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, tehničke preglede i nadzor nad građenjem objekata" onemogućava slobodno tržiše. (U Hrvatskoj je ovaj tarifnik ukinut nakon ulaska u EU).
2. Član 9., Tača 10. – Brisanjem tačke 9. gubi se smisao ove tačke.
3. Član 10., Stav 1. - Riječi " građenju ili nadzorom nad građenjem objekata" treba zamjeniti sa " građenju ili nadzorom nad građenjem objekata i održavanjem objekata. Lica koja se bave održavanjem će možda biti zainteresovana da preko Iženjerske komore informišu i edukuju o pitanjima iz svoje struke.
4. Član 19., Stav 3. - Moj prijedlog: "Skupština Inženjerske komore broji 60 delegata, po 12 iz svake Komore." Obrazloženje: Već smo imali problem sa kvorumom, a kada su se śednice održale broj delegata je, koliko se sjećam, kretao od 55 do 65.
5. Član 22., Stav 1. - Moj prijedlog: Treba brisati dio: "sa mogućnošću ponovnog izbora, uz uslov da za delegata pojedinac može biti biran najviše dva puta uzastopno". Obrazloženje: Nisam siguran da li će biti dovoljno zainteresovanih kolega da se uključe u rad skupštine. Treba analizu dosadašnjih iskustava.
6. Član 26., Stav 5. - Termin "mogu" treba zamjeniti sa "imaju pravo"
7. Član 27., Stav 3. - Riječi "iz reda Komora" zamjeniti sa " od članova Upravnog odbora Inženjerske komore".
8. Član 29., Stav 1. - Moj prijedlog: Treba brisati dio: " sa mogućnošću ponovnog izbora, uz uslov da za člana Upravnog odbora pojedinac može biti biran najviše dva puta uzastopno". Obrazloženje: Sličan komentar kao za delegate Skupštine.
9. Član 31. - Treba dodati tačku kojom se definiše obaveza potpisivanja Licenci.
10. Član 35., Stav 1. - Moj prijedlog: Treba brisati dio: " sa mogućnošću ponovnog izbora, uz uslov da za člana Nadzornog odbora pojedinac može biti biran najviše dva puta uzastopno ". Obrazloženje: Sličan komentar kao za delegate Skupštine.
11. Član 39. - Ovim članom treba bolje definisati nadležnosti Komora.
12. Član 40., Stav 2. - Treba dodati adresa elektronske pošte (e-mail) Komore.
13. Član 43. - Preispitati neophodnost ovog člana. Smatram da je suvišan i da unosi konfuziju.
14. Član 45., Tačka 11. - Isti komentar kao za Član 9., Tača 9.
15. Član 49., Tačka 6. - Nakon riječi "saradnji" treba staviti zarez. Obrazloženje: Postojeća rečenica predviđa verifikaciju samo protokola o saradnji.
16. Član 54., Stav 1. - Uvodi se pojam "Sud časti" iako prethodnim članovima nije definisan.
17. Član 54., Stav 3., Tačka 2. - Riječ "Brisanje" treba zamjeniti sa "Trajno brisanje".
18. Član 56., Stav 1. - Termin "Sud časti" treba zamjeniti nekim adekvatnijim (npr. „Disciplinska komisija“)
19. Član 62., Stav 1. - Ovaj član ostavlja prostora za zloupotrebu. Treba ga bolje definisati.
20. Član 70., Stav 1 - Treba dodati: "izrađene Tehničke dokumentacije koja podliježe reviziji po Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata".
Jovan Lekić
 
Postovi: 0
Pridružio se: 10 Apr 2014 12:56

Re: Izmjene i dopune Statuta IKCG

Postod Administrator Foruma » 27 Nov 2014 21:41

Poštovani Gdine Lekić,

Kao što možete primjetiti ova tema je postavljena u 2013. godini i poslednji rok za primjedbe i sugestije bio je 21.10.2013. godine.

Hvala.
Moderator Foruma Inženjerske komore Crne Gore
info@mcmedia.me
Administrator Foruma
Site Admin
 
Postovi: 10
Pridružio se: 03 Jun 2012 02:13


Povratak na Opšte teme

Ko je OnLine

Korisnici koji su trenutno na forumu: Nema registrovanih korisnika i 0 gostiju

cron