Komora arhitekata

ČLANOVI KOMORE DRŽAVLJANI CRNE GORE
ČLANOVI KOMORE KOJI NISU DRŽAVLJANI CRNE GORE
PRIKAŽI SVE

 

Ukupno: 564

ABDULAH DOBARDŽIĆDIPLOMIRANI INŽENJER ARHITEKTURE19.04.2023
ABDULLAH GOZENERDIPLOMIRANI INŽENJER ARHITEKTURE20.08.2023
ACO FLANJAKDIPLOMIRANI INŽENJER ARHITEKTURE14.12.2022
ADMIR SULJOVIĆDIPLOMIRANI INŽENJER ARHITEKTURE12.11.2022
ADONIDA MIŠERIĆDIPLOMIRANI INŽENJER ARHITEKTURE23.08.2022
AGRON BERIŠADIPLOMIRANI INŽENJER ARHITEKTURE07.12.2022
AHMED DIVANOVIĆDIPLOMIRANI INŽENJER ARHITEKTURE04.08.2022
ALEKSA DAJOVIĆDIPLOMIRANI INŽENJER ARHITEKTURE03.12.2022
ALEKSA MALIKOVIĆDIPLOMIRANI INŽENJER ARHITEKTURE22.12.2022
ALEKSANDAR DENDERDIPLOMIRANI INŽENJER ARHITEKTURE12.06.2023
ALEKSANDAR AŠANINDIPLOMIRANI INŽENJER ARHITEKTURE24.07.2021
ALEKSANDAR GOJKOVIĆDIPLOMIRANI INŽENJER ARHITEKTURE13.03.2023
ALEKSANDAR ŽIVALJEVIĆDIPLOMIRANI INŽENJER ARHITEKTURE11.11.2022
ALEKSANDAR DAJKOVIĆDIPLOMIRANI INŽENJER ARHITEKTURE10.12.2022
ALEKSANDRA DŽUDOVIĆDIPLOMIRANI INŽENJER ARHITEKTURE16.12.2022
ALEKSANDRA ĐORĐEVIĆDIPLOMIRANI INŽENJER ARHITEKTURE05.12.2022
ALEKSANDRA STANOJKOVIĆDIPLOMIRANI INŽENJER ARHITEKTURE26.11.2022
ALEKSANDRA TOŠIĆ-JOKIĆDIPLOMIRANI INŽENJER ARHITEKTURE03.02.2023
ALEKSANDRA KNEŽEVIĆDIPLOMIRANI INŽENJER ARHITEKTURE25.11.2022
ALEKSANDRA VUJOTIĆDIPLOMIRANI INŽENJER ARHITEKTURE01.12.2022
ALEKSANDRA TRAJKOVSKA DIPLOMIRANI INŽENJER ARHITEKTURE16.12.2022
ALEKSANDRA VELJKOVIĆDIPLOMIRANI INŽENJER ARHITEKTURE30.03.2023
ALEKSANDRA MINIĆDIPLOMIRANI INŽENJER ARHITEKTURE01.04.2023
ALMER KALAČDIPLOMIRANI INŽENJER ARHITEKTURE23.02.2023
AMELA KRAJADIPLOMIRANI INŽENJER ARHITEKTURE15.10.2022
ANA PEJOVIĆDIPLOMIRANI INŽENJER ARHITEKTURE12.02.2023
ANA MILJANIĆDIPLOMIRANI INŽENJER ARHITEKTURE01.12.2022
ANA MIJOVIĆ- ĐOKOVIĆDIPLOMIRANI INŽENJER ARHITEKTURE17.02.2023
ANA MILINIĆDIPLOMIRANI INŽENJER ARHITEKTURE25.06.2023
ANA RAIČEVIĆDIPLOMIRANI INŽENJER ARHITEKTURE23.07.2022
ANA SAMARDŽIĆDIPLOMIRANI INŽENJER ARHITEKTURE03.11.2022
ANA MIČIĆDIPLOMIRANI INŽENJER ARHITEKTURE19.11.2022
ANA NENEZIĆDIPLOMIRANI INŽENJER ARHITEKTURE19.11.2022
ANA DRAŠKOVIĆDIPLOMIRANI INŽENJER ARHITEKTURE23.12.2022
ANDINA NIMANBEGU DIPLOMIRANI INŽENJER ARHITEKTURE24.09.2022
ANDREA PAJKOVIĆDIPLOMIRANI INŽENJER ARHITEKTURE30.11.2022
ANDREJ MITROVIĆDIPLOMIRANI INŽENJER ARHITEKTURE19.11.2022
ANDRIJA PAVLIĆEVIĆDIPLOMIRANI INŽENJER ARHITEKTURE20.05.2022
ANDRIJA JANKOVIĆDIPLOMIRANI INŽENJER ARHITEKTURE10.11.2022
ANDRIJA VUKSANOVIĆDIPLOMIRANI INŽENJER ARHITEKTURE10.08.2023
ANDRIJA VUKOVIĆDIPLOMIRANI INŽENJER ARHITEKTURE21.09.2022
ANDRIJA BRKANOVIĆDIPLOMIRANI INŽENJER ARHITEKTURE18.01.2023
ANDRIJANA PAVIĆEVIĆDIPLOMIRANI INŽENJER ARHITEKTURE12.01.2023
ANGELIKA GJORGONDIPLOMIRANI INŽENJER ARHITEKTURE22.06.2023
ANJA IVANOVIĆ BURZANOVIĆDIPLOMIRANI INŽENJER ARHITEKTURE22.06.2022
ANJA MARKOVIĆDIPLOMIRANI INŽENJER ARHITEKTURE26.10.2022
ANJA LJEŠKOVIĆDIPLOMIRANI INŽENJER ARHITEKTURE14.09.2022
ANTON VULAJDIPLOMIRANI INŽENJER ARHITEKTURE10.11.2022
ANĐELA JANKOVIĆDIPLOMIRANI INŽENJER ARHITEKTURE23.11.2022
ANĐELA VUKIĆEVIĆDIPLOMIRANI INŽENJER ARHITEKTURE23.12.2022
© Inženjerska Komora Crne Gore 2021