Generalna sekretarka

Blaženka Dabanović, dipl.pravnica 01.02.2022 - 01.02.2026

Blaženka Dabanović je diplomirana pravnica sa dugogodišnjim radnim iskustvom koje se vezuje za različite sektore od pravosudja, preko državne i lokalne uprave do realnog sektora. Svoje dvadesetogodišnje znanje i iskustvo iz različitih oblasti primjeniće u najboljoj mjeri i u radu u IKCG.

Značajni su  prioriteti i izazovi koji su u fokusu pažnje nje i njenog tima. Prije svega, akcenat će biti na evropske integracije i realizaciju različitih projekata koji će imati za krajnji cilj unaprjedjenje djelovanja rada Komore. O nekim aktivnostima u tom pravcu biće više informacija u narednom periodu.

Vidljivost Komore i njen angažman u razlicitim aktivnostima, radnim grupama, nastupima, značajno će doprinijeti da se u široj javnosti dodatno prepozna značaj Komore koji ona svakako zaslužuje. Tim prije, jer su inženjeri okosnica razvoja svake države, njene ekonomije i privrede, pa tako i našeg društva i to je nešto što moramo njegovati i dodatno podržavati. To mora biti prioritet i naše države, a svakako jeste prioritet Inženjerske komore Crne Gore.

Normativna djelatnost i uključenost inženjera u procese donošenja relevantnih propisa, te implementaciju evropskih standarda biće praćena sa posebnom pažnjom jer članovi IKCG moraju biti prepoznati kao važni akteri u donošenju odluka koje se tiču struke.

Takodje,u narednom periodu radićemo i na kontinuiranom jačanju administrativnih kapaciteta Sekretarijata Komore kako bismo bili spremni da pružimo pravovremenu i funkcionalnu podršku članovima Komore i da odgovorimo na izazove koji budu stajali na putu ostvarenja vizije i misije Komore.

Srećna sam što sam u timu prepoznala volju i želju kolega da zajedno postavljamo više ciljeve.

Ovaj tekst ćemo zaključiti jednim korisnim citatom: Ne boj se neuspjeha. Nije neuspjeh grijeh nego niski ciljevi. U velikim poduhvatima je slavno čak i ne uspjeti.”

 

 

 

 

 

 

 

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021