Članovi skupštine komore građevinskih inženjera

22.09.2021 - 22.09.2025.

 1. Ivana Tešović, predsjednica Skupštine SKGI
 2. Tatjana Vuković, potpredsjednica Skupštine SKGI
 3. Nenad Rubežić
 4. Ivan Božović
 5. Biljana Vuković
 6. Biljana Bulatović
 7. Milorad Jaramaz
 8. Marina Davidović
 9. Miloš Knežević
 10. Rajka Velimirović
 11. Miodrag Bujišić
 12. Marko Knežević
 13. Jelena Perović
 14. Ivan Bulatović
 15. Goran Gorašević
 16. Siniša Višnjić
 17. Bane Ristanović
 18. Marija Knežević Jovanović
 19. Tomo Knežević,
 20. Marijana Vreteničić

 

2016 - 2020.

 1. Mr Nikola Luković, predsjednik Skupštine SKGI
 2. Mr Strahinja Pavlović, potpredsjednik Skupštine SKGI
 3. Radenko Pejović
 4. Rajka Velimirović
 5. Rajka Popović
 6. Miloš Knežević
 7. Siniša Terzić
 8. Dragan Šubarić
 9. Jelena Lukić
 10. Nadežda Lučić
 11. Svetlana Janjević
 12. Sanja Radović
 13. Milivoje Kasalica
 14. Vera Vujović
 15. Ljubiša Lazović
 16. Zoran Mijatović
 17. Dragica Džogaz
 18. Radivoje Mrdak
 19. Tatjana Vuković
 20. Jovo Subotić
 21. Olivera Doklestić
 22. Biljana Bulatović 
 23. Aleksandra Samardžić
 24. Verica Milović
 25. Biljana Vuković
 26. Julka Perović
 27. Branislav Pavićević
 28. Vladimir Perišić
 29. Milan Adžić
 30. Nedžad Mekić
 31. Radmilo Jelovac
 32. Nebojša Đurović  
 33. Nataša Stjepanović Nikoloska
 34. Muharem Mollabeqiri
 35. Tanja Drakulović
 36. Duško Rondović
 37. Aleksandra Otašević
2012 - 2016

 1. Mr Sanja Radović , dipl.inž.građ., predsjednica Skupštine Strukovne komore građevinskih inženjera
 2. Mr Mladen Gogić , dipl.inž.građ., potpredsjednik Skupštine Strukovne komore građevinskih inženjera
 3. Prof. dr Nebojša Đuranović , dipl.inž.građ., član
 4. Prof. dr Radenko Pejović , dipl.inž.građ., član
 5. Prof. dr Radomir Zejak , dipl.inž.građ., član
 6. Svetlana Janjević , dipl.inž.građ., član
 7. Željka Beljkaš , dipl.inž.građ., član
 8. Doc. dr Snežana Rutešić, dipl.inž.građ., član
 9. Prof. dr Zvonko Tomanović , dipl.inž.građ., član
 10. Prof. dr Goran Sekulić , dipl.inž.građ., član
 11. Simeun Matović , dipl.inž.građ., član
 12. Rajka Velimirović , dipl.inž.građ., član
 13. Milojko Divac , dipl.inž.građ., član
 14. Prof. dr Srđan Janković , dipl.inž.građ., član
 15. Rajko Vuksanović , dipl.inž.građ., član
 16. Mr Jovo Popović , dipl.inž.građ., član
 17. Milan Krstić , dipl.inž.građ., član
 18. Milivoje Kasalica , dipl.inž.građ., član
 19. Rajka Popović , dipl.inž.građ., član
 20. Vera Šaletić , dipl.inž.građ., član
 21. Mira Papović , dipl.inž.građ., član
 22. Mr Olga Radulović , dipl.inž.građ., član
 23. Branislav Pavićević, dipl.inž.građ., član
 24. Verica Milović , dipl.inž.građ., član
 25. Tatjana Džuverović , dipl.inž.građ., član
 26. Radmilo Jelovac , dipl.inž.građ., član
 27. Irfan Tahirović, dipl.inž.građ., član
 28. Slavko Đukić , dipl.inž.građ., član
 29. Emir Vesković , dipl.inž.građ., član
 30. Rajko Radulović , dipl.inž.građ., član
 31. Mr Mirko Balabušić , dipl.inž.građ., član
 32. Žarko Vujadinović , dipl.inž.građ., član
 33. Đorđe Bijelić, dipl.inž.građ., član
 34. Tatjana Vuković , dipl.inž.građ., član
 35. Milan Stamenović , dipl.inž.građ., član
 36. Mirjana Dabović , dipl.inž.građ., član
 37. Nebojša Đurović , dipl.inž.građ., član
 38. Mentor Lunji , dipl.inž.građ., član
© Inženjerska Komora Crne Gore 2021