Vijesti
SKGI organizuje  (III ciklus) obuke za primjenu Eurokodova  MEST EN 1990; MEST EN 1991; MEST EN 1992; MEST EM 1998   kao i početni i napredni kurs Tower 8
SKGI organizuje (III ciklus) obuke za primjenu Eurokodova MEST EN 1990; MEST EN 1991; MEST EN 1992; MEST EM 1998 kao i početni i napredni kurs Tower 8

Poštovani,   Strukovna komora građevinskih inženjera organizovala je obuku članstva za primjenu Eurokodova. I ciklus obuke je organizovan u periodu septembar – decembar 2019. godine u tri grupe, ukupno 66 polaznika. Obuka je bila organizovana u prostorijama Ministarstva održivog razvoja i turizma (adresa: IV proleterske brigade 19, Podgorica) shodno rasporedu predavanja koji je usvojila Komisija za pripremu plana i programa za obuku za primjenu Eurokodova (fond časova oko 40). IKCG – Strukovna komora građevinskih inženjera  je organizovala i II ciklus  obuke. Obuka je počela 15.02.2020. god., ukupno 18 polaznika. Nakon prekida, zbog pandemije, obuka je nastavljena on line predavanjima pomoću aplikacije zoom, kao i kombinovanjem neposredno i on line istovremeno. Obavještavamo vas da je Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma pokrenulo proceduru izmjene pravilnika za različite vrste građevinskih konstrukcija kojima se produžava paralelna primjena propisa naslijeđenih iz bivših jugoslovenskih država i eurokodova. Predlogom propisa predložen je rok za paralelnu primjenu propisa do 01.avgusta 2022. godine.  

Opširnije >
Konferencija o benchmarkingu u sektoru vodosnabdijevanja
Konferencija o benchmarkingu u sektoru vodosnabdijevanja

Pozivamo sve zainteresovane na online ZOOM Konferenciju o benchmarkingu u sektoru vodosnabdijevanja koja  za cilj ima jačanje kapaciteta aktera koji se bave pružanjem usluga iz oblasti vodosnabdijevanja u njihovim kontinuiranim naporima da poboljšaju svoje usluge. 

Opširnije >
LIV sjednica IO SKGI
LIV sjednica IO SKGI

Na osnovu člana 44 stav 2 Statuta Inženjerske komore Crne Gore, br. 536/4 objavljenog u „Službenom listu Crne Gore“, br. 022/18 od 11. aprila 2018.godine, predsjednica Strukovne komore građevinskih inženjera Slavka Žižak, dipl.inž.građ. zakazuje   LIV sjednicu Izvršnog odbora Strukovne komore građevinskih inženjera   DNEVNI RED  

Opširnije >
Poziv na tender za sanaciju i rekonstrukciju objekta za uzgoj svinja
Poziv na tender za sanaciju i rekonstrukciju objekta za uzgoj svinja

NJEMAČKA NEVLADINA ORGANIZACIJA  Help-Hilfe zur Selbsthilfe     OGLAŠAVA  NADMETANJE U PRIKUPLJANJU PONUDA ZA:   IZBOR IZVOĐAČA GRAĐEVINSKIH RADOVA  ZA   Sanaciju i rekonstrukciju objekta za uzgoj svinja br. 2 u UIKS-u Spuž Opština Danilovgrad, REF. Br. PMNE-SOE005-21-21-10  

Opširnije >
Obavještenje za polaznike Balkanske ljetnje škole za primjenu Eurokodova – seizmički proračun zgrada
Obavještenje za polaznike Balkanske ljetnje škole za primjenu Eurokodova – seizmički proračun zgrada

  Poštovani,   Istraživački centar Evropske komisije (JRS) podržava zemlje Zapadnog Balkana koje nijesu članice Evropske Unije kako bi prilagodile svoje nacionalno zakonodavstvo u oblasti građevine pravnom okviru Evropske Unije. U tom cilju, Istraživački centar organizuje specijalizovane radionice i pruža naučnu i tehničku podršku balkanskim zemljama koje nijesu članice EU za usvajanje i primjenu Eurokodova.   Sledeći planirani događaj je cjelonedeljna virtuelna Balkanska škola za primjenu Evrokovoda u julu 2021. god. (5-16. jul 2021. god.)

Opširnije >
Poziv na virtuelni seminar: Posljedice zemljotresa u Petrinji od 29.12.2020.
Poziv na virtuelni seminar: Posljedice zemljotresa u Petrinji od 29.12.2020.

Poštovane koleginice i kolege, članice/ovi Strukovne komore građevinskih inženjera,    Virtuelni seminar se održava u SRIJEDU, 31. marta 2021. godine, sa trajanjem od 15:00-17:30h.   Seminar je besplatan i održava se putem zoom-a.

Opširnije >
© Inženjerska Komora Crne Gore 2021