Akta komore

2022

Lista kategorije registraturske građe IKCG

Liste kategorije registraturske građe IKCG

2021

STATUT INŽENJERSKE KOMORE CRNE GORE

Statut Inženjerske komore Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", br. 022/18 od 11.04.2018, 076/21 od 09.07.2021)

2020. god.

Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova izrade tehničke dokumentacije, odnosno građenja objekata ('Službeni list Crne Gore', br. 100/20 od 06.10.2020)

2019. god.

Poslovnik o radu Skupštine SKEI

Pravilnik o stručnom usavršavanju članova IKCG ('Službeni list Crne Gore', br. 058/19 od 18.10.2019.)

Pravilnik o visini članarine u Inženjerskoj komori Crne Gore ('Službeni list Crne Gore', br. 025/19 od 30.04.2019)

Pravilnik o visini nadoknada za rad u organima i tijelima Komore i strukovnih komora ('Službeni list Crne Gore', br. 022/19 od 12.04.2019)

Poslovnik o radu Nadzornog odbora Inzenjerske komore Crne Gore ('Službeni list Crne Gore', br. 008/19 od 06.02.2019)

Kolektivni ugovor Sekretarijata Inženjerske komore Crne Gore ('Službeni list Crne Gore', br. 007/19 od 04.02.2019)

Poslovnik o radu Skupštine Inženjerske komore Crne Gore ('Službeni list Crne Gore', br. 005/19 od 22.01.2019)

Etički kodeks Inženjerske komore Crne Gore ('Službeni list Crne Gore', br. 005/19 od 22.01.2019)

Pravilnik o disciplinskom postupku ('Službeni list Crne Gore', br. 005/19 od 22.01.2019)

Pravilnik o dodjeli nagrada svojim članovima ('Službeni list Crne Gore', br. 005/19 od 22.01.2019)

Pravilnik o dodjeli zvanja počasnog člana Komore ('Službeni list Crne Gore', br. 005/19 od 22.01.2019)

2018. god.

Poslovnik o radu Skupštine SKMI

Pravilnik o vodjenju Registra članova Inženjerske komore kojima miruje članstvo ('Službeni list Crne Gore', br. 079/18 od 07.12.2018)

Pravilnik o vodjenju Registra članova Inženjerske komore Crne Gore ('Službeni list Crne Gore', br. 079/18 od 07.12.2018)

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Inženjerske komore Crne Gore ('Službeni list Crne Gore', br. 079/18 od 07.12.2018)

Poslovnik o sastavu i načinu rada Komisije za utvrdjivanje reprezentativnosti sindikata u Sekretarijatu IKCG ('Službeni list Crne Gore', br. 079/18 od 07.12.2018)

Poslovnik o radu Upravnog odbora Inženjerske komore Crne Gore ('Službeni list Crne Gore', br. 079/18 od 07.12.2018)

UPUTSTVO O NAČINU I POSTUPKU JAVNE RASPRAVE ZA DONOŠENJE AKATA KOMORE

Poslovnik o radu Uređivačkog odbora, br. 195/2 od 14.03.2018. godine

2017. god.

Poslovnik o radu Skupštine SKA

Pravilnik o uslovima i sprovođenju postupka zapošljavanja u Stručnoj službi IKCG br. 01- 5214 od 23.11.2017godine

2016. god.

Pravilnik o dodjeli stipendija studentima tehničkih fakulteta iz oblasti planiranja prostora, projektovanja i izgradnje objekata (izmjene i dopune), br. 01-4960/2 od 25.11.2016. godine

2012. god.

PRAVILNIK o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Stručnoj službi Inženjerske komore Crne Gore

SAGLASNOST MINISTARSTVA ODRŽIVOG RAZVOJA I TURZIMA

2011. god.

PRAVILNIK o konkursima iz oblasti uređenja prostora i izgradnje objekata

2010. god.

PRAVILNIK O KORIŠĆENJU I RASPODJELI SREDSTAVA KOMORE

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021