Komisija za polaganje stručnog ispita

2021 - 

  1. Mr Ogla Radulović, dipl.inž.građ., predsjednik Komisije
  2. Radmila Lainović, dipl.pravnica, član ispred Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
  3. Mirka Đurović, dipl.inž.arh., član, ispred SKA
  4. Slavka Žižak, dipl.inž.građ., član, ispred SKGI
  5. Prof. dr Milovan Radulović, dipl.inž.el. član, ispred SKEI, za elektro inženjere slabe struje
  6. Milanko Džuver, dipl.inž.el. član, ispred SKEI, za elektro inženjere jake struje
  7. Prof. dr Vladan Ivanović, dipl.inž.maš. , član, ispred SKMI, za teme iz oblasti termotehnike i termoenergetike
  8. Doc. dr Uroš Karadžić, dipl.inž.maš. član, ispred SKMI, za teme iz oblasti hidroenergetike
  9. Dr Darko Bajić, dipl.inž.maš. član, ispred SKMI, za teme iz oblasti mašinskih konstrukcija
  10. Mr. Sci Slavko Hrvačević, dipl.onž.geol., član, ispred SK V

 

 

2012 - 2016.

Prof. dr Mićko Radulović, dipl.inž.geol., predsjednik Komisije

 

 

2008 - 2012.

Prof. dr Nebojša Đuranović, dipl.inž.građ., predsjednik Komisije

 

2003 - 2008.

Prof. dr Duško Lučić, dipl.inž.građ., predsjednik Komisije

 

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021