Kontakt
INŽENJERSKA KOMORA CRNE GORE

Radno vrjeme:
Svakog radnog dana od 07 do 15 časova
 
Bul. Džordža Vašingtona 31

tel:     +382 20 228 295
fax:     +382 20 228 296
mob: +382 67 331-335

e-mail:
ing.komora@t-com.me
PREDSJEDNIK KOMORE
Nikola Luković, dipl.inž.građ.

Tel:       +382 20 228-295
              +382 069 069-214
e-mail: nikola.lukovic@ikcg.co.me
 
GENERALNI SEKRETAR KOMORE
Nikola Petrović, dipl. pravnik

Tel:       +382 20 228-299
              +382 69 042-892
e-mail: nikola.petrovic@ikcg.co.me
 
POSLOVNI SEKRETAR
Biserka Vujović

Tel:       +382 20 228-295
              +382 67 226-574
e-mail: biserka.vujovic@ikcg.co.me
 
STRUCNI SARADNIK ZA INFORMISANJE
Anita Stjepčević

Tel:       +382 20 228-295
e-mail: anita.erak@ikcg.co.me
 
UPRAVNI POSTUPAK
Miroslav Aksentijević
Stručni saradnik za upravni postupak

Tel:       +382 20 228-298
              +382 67 508-030
e-mail: miroslav.aksentijevic@ikcg.co.me
 
REGISTRI
Marija Stjepčević
Stručni saradnik za registre

Tel:       +382 20 228-298
              +382 69 881-882
e-mail: marija.stjepcevic@ikcg.co.me
 
OPŠTI I KADROVSKI POSLOVI
Lidija Šofranac
Administrativni operater

Tel:       +382 20 228-298
              +382 67 466-292
e-mail: lidija.sofranac@ikcg.co.me
 
© Inženjerska Komora Crne Gore 2021