Nadzorni odbor

 


2021. - 2025.

PREDSJEDNICA NADZORNOG ODBORA
 
ČLANOVI NADZORNOG ODBORA
 
 

2016 - 2020.

PREDSJEDNICA NADZORNOG ODBORA
 
Tatjana Džuverović, dipl.inž.građ.
 

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA

Mlađen SImović, dipl.inž.zop

 
 
ČLANOVI NADZORNOG ODBORA


Jasna Tičić, dipl.inž.arh.

Veselin Medojević, dipl.inž.el.

Mr Tanja Gomilanović, dipl.inž.maš.


 2012 - 2016.
 

 

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA KOMORE

Ratko Vujović, dipl.inž.el.

 

 

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA KOMORE

Mr Tanja Manojlović, dipl.inž.maš.

 

 

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA KOMORE


Nedžad Mekić, dipl.inž.građ.

Boško Rakočević, dipl.inž.maš.

Zlatko Ćirović, dipl.inž.ppz.Poslovnik o radu Nadzornog odbora Inženjerske komore Crne Gore

 

 

 

 

 

2008 - 2012.

 

 

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Vlastimir Radonjić, dipl.inž.arh.

 

 

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA

Dr Snežana Rutešić, dipl.inž.građ.

 

 

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA

Boban Ceković, dipl.inž.el.
Mr Mirko Nenezić, dipl.inž.maš.
Mr Radmila Maljević, dipl.inž.saob.

 

 

NADZORNI ODBOR KOMORE

 

 

   Nadzorni odbor Komore ima pet članova i to: predsjednika, potpredsjednika i tri člana, koje bira Skupština Komore.

   Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti birani u organe i tijela Komore, Izvršne odbore i Skupštine strukovnih komora i komisije Komore.

   Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.

   Nadzorni odbor vrši kontrolu:

  1. sprovođenja Statuta i drugih opštih akata Komore;
  2. ostvarivanja prava i izvršenja obaveza članova Komore; i
  3. materijalnog i finansijskog poslovanja Komore.

   Nadzorni odbor donosi poslovnik o svom radu.

   Nadzorni odbor zasijeda po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

   Za vršenje određenih poslova iz svoje nadležnosti, Nadzorni odbor može imenovati stručno lice ili komisiju.

  Nadzorni odbor podnosi Skupštini Komore izvještaj o svom radu najmanje jednom u šest mjeseci.

   Skupština, Upravni odbor, predsjednik, generalni sekretar i drugi organi strukovnih komora dužni su da na zahtjev Nadzornog odbora dostave sve potrebne podatke u vezi sa njihovim poslovanjem.

 

 

 

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021