POZIV AUTORIMA ZA PRIJAVU SAŽETKA RADA ZA UČEŠĆE NA STRUČNOM SKUPU "OSMI DANI ELEKTRO INŽENJERA IKCG"
09.05.2024

Strukovna komora elektro inženjera IKCG, upućuje poziv autorima za prijavu sažetaka radova za potrebe stručnog skupa “Osmi dani elektro inženjera IKCG”, čije je održavanje planirano za novembar 2024. godine u Podgorici.

Poziv je upućen svima koji pokrivaju oblast elektrotehnike, a zainteresovani su da budu učesnici ovogodišnjeg stručnog skupa u ulozi predavača, odnosno autora radova.

Kako bi se kandidovali za učešće na skupu neophodno je Programskom odboru stručnog skupa dostaviti prijavu sa nazivom, temom i kratkim sažetkom rada, u formi Prijave sažetka rada, koja je data u prilogu ovog poziva.

Programski odbor stručnog skupa će, nakon sagledavanja dostavljenih sažetaka, donijeti odluku o tome da li je predložena tema aktuelna i da li se načelno prihvata.

Nakon prihvatanja sažetaka, o čemu će biti obaviješteni od strane Programskog odbora, autori treba da pristupe pripremi rada, u skladu sa Uputstvom o pripremi rada, koje je dato u prilogu ovog poziva.

Svi prihvaćeni radovi biće objavljeni u Zborniku radova i/ili prezentovani na Stručnom skupu, kroz stručno predavanje, o čemu će konačnu odluku donijeti Programski odbor stručnog skupa.

Prijave sažetaka radova neophodno je poslati najkasnije do 15.juna 2024. godine, na sljedeće e-mail adrese: milovanr@ucg.ac.me; zeljko.maras@ikcg.co.me; sandra.sipcic@ikcg.co.me

Obavještenje Programskog odbora stručnog skupa o tome da li se Prijava sažetka rada prihvata ili ne biće vam dostavljena do 22. juna 2024. godine.

Autori čije Prijave sažetaka budu prihvaćene nakon toga, imaju  rok za dostavljanje inicijalnih verzija radova do 31. jula 2024. godine.

 

U prilogu poziva dostavljamo formular za PRIJAVU SAŽETKA RADA (link) i UPUTSTVO ZA PRIPREMU RADA (link).

 

Ukoliko se prepoznajete u ulozi predavača, odnosno autora stručnog rada i imate želju da Vaš rad bude prezentovan na jednom od najvećih skupova elektro inženjerske struke Crne Gore, pozivamo Vas da se odazovete ovom pozivu i time date lični doprinos daljem razvoju struke.

 

Sandra Šipčić, dipl.inž.el., Predsjednica IO SKEI

Željko Maraš, dipl.inž.el., Predsjednik Organizacionog odbora

Prof. dr Milovan Radulović, dipl.inž.el., Predsjednik Programskog odbora

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021