Poziv na tender za sanaciju i rekonstrukciju objekta za uzgoj svinja
10.05.2021
NJEMAČKA NEVLADINA ORGANIZACIJA
 Help-Hilfe zur Selbsthilfe
 
 
OGLAŠAVA  NADMETANJE U PRIKUPLJANJU PONUDA ZA:
 
IZBOR IZVOĐAČA GRAĐEVINSKIH RADOVA  ZA
 
Sanaciju i rekonstrukciju objekta za uzgoj svinja br. 2 u UIKS-u Spuž Opština Danilovgrad, REF. Br. PMNE-SOE005-21-21-10

 

 

Učešće  u nadmetanju mogu uzeti sva pravna lica koja su registrovana za ovu vrstu poslova,  a u skladu sa  Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020).

 

Tenderska dokumentacija se može preuzeti registracijom na web sajtu.

 

ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

13.05.2021. do 12:00 časova  po lokalnom vremenu 

 

JAVNO OTVARANJE PONUDA

13.05.2021. do 12:30 časova  po lokalnom vremenu 

 

Dodatne informacije se mogu dobiti upitom na e-mail: helphelp@t-com.me

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021