WEBINARI - "MENERGA" SLOVENIJA
12.10.2021

Poštovane koleginice i kolege,

Zbog aktuelne situacije sa pandemijom COVID-19 i trenutne nemogućnosti održavanja seminara i obuka, željeli bi ovom prilikom da Vas informisemo o predavanjima (Webinair-ima) koja ce biti održana u narednom periodu od strane kompanije MENERGA - Slovenija:


 •    WEBINAR #1 (14.10.2021. u 10h): KLIMATIZACIJA BAZENA I WELLNESSA.

KAKO SPRIJEČITI POJAVU VLAGE I KAPANJE KONDENZATA U PROSTORU. PRIMJER:

BAZEN ILIRIJA, LJUBLJANA, PREDAVAč: Drago Wolf 

 

 • WEBINAR #2 (21.10.2021. U 10H): BESPLATNO HLAĐENJE UZ KORIŠĆENJE MORA KAO IZVORA TOPLOTNE ENERGIJE U HOTELIMA NA OBALI, PREDAVAč:

DANIJEL MURšIč

 

 • WEBINAR #3 (28.10.2021. U 10H): KAKO PROJEKTIRATI VENTILACIJU I ENERGETIKU U REKONSTRUKCIJI STARIH ZGRADA. PRIMJER: GALERIJA CUKRARNA, LJUBLJANA, PREDAVAč: BOJAN GAVEZ [5]

 

Blize informacije o Webinair-ima, kao i link za registraciju mozete pronaći na sledećem linku:

 

https://www.menerga.hr/blog/2021/09/14/menerga-webinar-uzivo-listopad-2021/  ili  https://www.menerga.hr/webinar/ 

 

Na web sajtu https://www.menerga.hr/webinar/ možete odgledati sledeće Webinaire koji su održani u prethodnom periodu:

 

 • WEBINAR #4: PRIMJER STUDIJE: VRTIĆ KAMNITNIK (ŠKOFJA LOKA) - RJEŠENJE 360 SA UPOTREBOM GEOTERMALNE ENERGIJE ZA ŠKOLE, VRTIĆE I JAVNE ZGRADE

 

 • WEBINAR #5: VENTILACIJA ZGRADA I COVID-19: ZDRAVLJE I PROJEKTOVANJE VENTILACIJE U SKLADU SA SITUACIJOM SA COVID-19!

 

 • WEBINAR #6: KORIŠĆENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U ZGRADAMA ZA ARHITEKTE

 

 • WEBINAR #7: ANALIZA UČINKOVITOSTI SISTEMA POVRATA TOPLOTE U UREĐAJIMA ZA VENTILACIJU I KLIMATIZACIJU

 

 • WEBINAR #8: CENTRALNI NADZORNI I UPRAVLJAČKI SISTEM I MODERNA AUTOMATIZACIJA ZGRADA

 

 • WEBINAR #9: HYDROTEMP - ENERGETSKI I HIDRAULIČKI MODUL

 

 • WEBINAR #10: LCC ANALIZA VENTILACIONIH SISTEMA

 

 • WEBINAR #11: VENTILACIJA UNUTRAŠNJIH BAZENA

 

 • WEBINAR #12: VENTILACIJA VELIKIH KUHINJA

 

 • WEBINAR #13: ISKORIŠĆAVANJE GEOTERMALNE ENERGIJE ZA GRIJANJE I HLAĐENJE VELIKIH ZGRADA

 

 

Srdačan pozdrav uz želje za dobro zdravlje i sreću,

Borislav Dragović dipl.ing.maš., predsjednik SKMI

 

--

INŽENJERSKA KOMORA CRNE GORE

STRUKOVNA KOMORA MAŠINSKIH INŽENJERA

Bul. Džordža Vašingtona 31

81000 Podgorica

Crna Gora

kontakt osoba: Vuk Janković dipl.ing.maš., predsjednik Skupštine SKMI kontakt telefon: +38269339349

 

 

Links:

------

[1] https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-iMBfBOlSfCbY3-nxght_w

[2] https://www.linkedin.com/in/drago-wolf/

[3] https://www.linkedin.com/in/danijel-mursic-2489a5b

[4] https://www.linkedin.com/in/bojan-gavez/

[5] https://www.menerga.hr/blog/2021/09/14/menerga-webinar-uzivo-listopad-2021/

[6] https://www.menerga.hr/webinar/

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021