Članovi skupštine komore mašinskih inženjera

21.09.2021. - 21.09.2025. 

 1. Vuk Janković, predsjednik Skupštine SKMI
 2. Mr Tanja Manojlović, potpredsjednica Skupštine SKMI
 3. Žarko Pajović - IN MEMORIAM
 4. Biljana Knežević
 5. Novo Govedarica
 6. Nataša Bulatović
 7. Milić Perović
 8. Senad Omerović
 9. Radoman Bulatović
 10. Boško Rakočević
 11. Prof. dr Milorad Burić
 12. Božidar Međedović
 13. Prof. dr Dečan Ivanović
 14. Marijan Vojinović
 15. Prof. dr Vladan Ivanović
 16. Prof. dr Igor Vušanović
 17. Milanko Ostojić
 18. Mr Božo Zejak
 19. Ivan Ćuković
 20. Savo Marković
 21. Nebojša Žižić

 

2016 - 2020.
 

 1. Prof. dr Igor Vušanović, predsjednik Skupštine
 2. Mr Tanja Manojlović, potpredsjednica Skupštine
 3. Prof. dr Dečan Ivanović, član
 4. Mr Svetlana Pješčić, član
 5. Radoman Bulatović, član
 6. Vuk Kasalica, član
 7. Omer Omerbašić, član
 8. Zvonimir Bezmarević, član
 9. Aleksandar Strugar, član
 10. Prof. dr Milorad Burić, član
 11. Novo Govedarica, član
 12. Mr Tanja Gomilanović, član
 13. Doc. dr Vladan Ivanović, član
 14. Prof. dr Milo Mrkić, član
 15. Mr Savo Marković, član
 16. Milanko Ostojić, član
 17. Dušan Dangubić, član
 18. Doc. dr Uroš Karadžić, član
 19. Svetomir Zarubica, član
 20. Darko Bajić, član
 21. Mr Nebojša Žižić, član
 22. Radosav Aleksić, član
 23. Slobodan Jokić, član
 24. Veseljko Komnenović, član
 25. Mileta Milunović, član
 26. Zoran Nikolić, član
 27. Mirko Raičević, član
 28. Mr Božo Zejak, član
 29. Šćepan Šundić, član
 30. Dragan Božović, član
2012 - 2016.

Prof. dr Igor Vušanović , dipl.inž.maš., predsjednik Skupštine Strukovne komore mašinskih inženjera

Mr Božo Zejak, dipl.inž.maš., potpredsjednik Skupštine Strukovne komore mašinskih inženjera

 

Janković Vuk, dipl.inž.maš., član
Manojlović Tanja, dipl.inž.maš., član
Bezmarević Zvonimir, dipl.inž.maš., član
Durković Radan, dipl.inž.maš., član
Bajić Darko, dipl.inž.maš., član
Knežević Biljana, dipl.inž.maš., član
Macanović Miodrag, dipl.inž.maš., član
Gomilanović Tanja, dipl.inž.maš., član
Omerbašić Omer, dipl.inž.maš., član
Božović Dragan, dipl.inž.maš., član
Pajović Žarko, dipl.inž.maš., član
Bulatović Miodrag, dipl.inž.maš., član
Ivanović Dečan, dipl.inž.maš., član
Rakočević Boško, dipl.inž.maš., član
Nenezić Mirko, dipl.inž.maš., član
Zindović Milojica, dipl.inž.maš., član
Mrkić Milo, dipl.inž.maš., član
Kasalica Vuk, dipl.inž.maš., član
Zarubica Svetomir, dipl.inž.maš., član
Karadžić Uroš, dipl.inž.maš., član
Žujović Radisav, dipl.inž.maš., član
Toković Meho, dipl.inž.maš., član
Veljić Darko, dipl.inž.maš., član
Marković Savo, dipl.inž.maš., član
Govedarica Novo, dipl.inž.maš., član
Bulatović Radoman, dipl.inž.maš., član
Ostojić Milanko, dipl.inž.maš., član
Grubović Željko, dipl.inž.maš., član

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021