Informacije

Stručni ispit se polaže pred Komisijom za polaganje stručnog ispita.

Uslovi koje treba ispuniti da bi se mogao polagati stručni ispit, shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Službeni list CG", br. 64/17, 82/20) i Pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova izrade tehničke dokumentacije, odnosno građenje objekata (“Službeni list CG", br. 100/20), su:


  • Minimum VII1 podnivo okvira kvalifikacije, iz oblasti struke.
  • Tri godine iskustva u struci.

Stručni ispit se prijavljuje ispunjavanjem prijave za polaganje stručnog ispita, uz koju se prilažu sljedeća dokumenta:

  • Kopija lične karte ili pasoša,
  • Diploma ili uvjerenje o završenim akademskim studijama (ovjerena fotokopija),
  • Dokaz o radnom iskustvu (kopija radne knjižice; ugovor o radu; reference),
  • Dokaz o uplati u iznosu od 200,00 eura. (520-22560-04 Hipotekarna banka).

Po prijavljenom stručnom ispitu, sekretarka Komisije izrađuje Rješenje o ispunjenosti uslova za polaganje stručnog ispita, koje kandidati dobijaju e-mailom, a original mogu podići u prostorijama Inženjerske komore Crne Gore.

Kandidati dobijaju obavještenje o vremenu i datumu polaganja, minimum 10 dana prije organizovanja polaganja stručnog ispita, putem e-maila, a raspored polaganja kandidata po određenim ispitnim rokovima se objavljuje na sajtu Komore.

Kontakt osoba za stručni ispit je Ljiljana Vulić, dipl. pravnica, kontakt tel. 020/228-298 ili 067/162-668, e-mail: ljiljana.vulic@ikcg.co.me. 

 

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021