Informacije

Stručni ispit se polaže pred Komisijom za polaganje stručnog ispita.

Uslovi koje treba ispuniti da bi se mogao polagati stručni ispit, shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Službeni list CG", br. 64/17, 82/20) i Pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova izrade tehničke dokumentacije, odnosno građenje objekata (“Službeni list CG", br. 100/20), su:


  • Minimum VII1 podnivo okvira kvalifikacije, iz oblasti struke.
  • Tri godine iskustva u struci.

Stručni ispit se prijavljuje ispunjavanjem prijave za polaganje stručnog ispita, uz koju se prilažu sljedeća dokumenta:

  • Kopija lične karte ili pasoša,
  • Diploma ili uvjerenje o završenim akademskim studijama (ovjerena kopija),
  • Potvrda o radnom iskustvu (ovjerena fotokopija radne knjižice i reference firmi kod kojih se steklo radno iskustvo),
  • Uplata u iznosu od 200,00 eura za troškove polaganja stručnog ispita.

Po prijavljenom stručnom ispitu, Sekretar komisije sačinjava Rješenje o ispunjenosti uslova za polaganje stručnog ispita, koje kandidati dobijaju e-mailom, a original mogu podići u prostorijama Inženjerske komore.

Kandidati koji su ispunili navedene uslove dobijaju obavještenje o vremenu i datumu polaganja minimum 10 dana prije organizovanja polaganja stručnog ispita, putem e-maila.

Kontakt osoba za stručni ispit je Miroslav Aksentijević, dipl. pravnik: tel. 020/228-298, e-mail: miroslav.aksentijevic@ikcg.co.me. 

 

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021