Akta komore

2024

Pravilnik o visini nadokada za rad u organima i tijelima Komore i strukovnih komora ("Službeni list Crne Gore, br. 32/24)

Pravilnik o korišćenju i raspodjeli sredstava Komore ("Službeni list Crne Gore, br. 32/24)

Odluka o visini naknada za obavljanje stručnih poslova iz oblasti izgradnje objekata po zahtjevima državnih organa, pravnih i fizičkih lica

2023

Smjernice za polaganje stručnog ispita

Odluka o sadržini i vođenju registra članova IKCG

Odluka o utvrđivanju upisnine u registar članova

Odluka o visini članarine u IKCG

Poslovnik o radu IO SKA

2022

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE IKCG

KOLEKTIVNI UGOVOR SEKRETARIJATA IKCG ("Službeni list CG", br. 130/22 od 01.12.2022)

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Sekretarijatu IKCG

PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRŠAVANJU ČLANOVA KOMORE ("Službeni list Crne Gore", br. 061/22 od 08.06.2022, 108/22 od 30.09.2022)

PRAVILNIK O NAČINU VREDNOVANJA STRUČNOG USAVRŠAVANJA OVLAŠĆENOG INŽENJERA ODNOSNO REVIZORA ("Službeni list Crne Gore", br. 089/22 od 05.08.2022)

Poslovnik o radu Upravnog odbora Inženjerske komore Crne Gore

METODOLOGIJA ZA SPROVOĐENJE ANALIZE POTREBA ZA STRUČNIM USAVRŠAVANJEM INŽENJERA

Poslovnik o radu IO SKGI

Liste kategorije registraturske građe IKCG

2021

STATUTE OF THE CHAMBER OF ENGINEERS OF MONTENEGRO ("Official Gazette of Montenegro", no. 022/18 as of 11 April 2018, 076/21 as of 09 July 2021)

Statut Inženjerske komore Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", br. 022/18 od 11.04.2018, 076/21 od 09.07.2021)

2020. god.

Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova izrade tehničke dokumentacije, odnosno građenja objekata ('Službeni list Crne Gore', br. 100/20 od 06.10.2020)

2019. god.

Poslovnik o radu Skupštine SKEI

Pravilnik o stručnom usavršavanju članova IKCG ('Službeni list Crne Gore', br. 058/19 od 18.10.2019.)

Pravilnik o visini članarine u Inženjerskoj komori Crne Gore ('Službeni list Crne Gore', br. 025/19 od 30.04.2019)

Pravilnik o visini nadoknada za rad u organima i tijelima Komore i strukovnih komora ('Službeni list Crne Gore', br. 022/19 od 12.04.2019)

Poslovnik o radu Nadzornog odbora Inzenjerske komore Crne Gore ('Službeni list Crne Gore', br. 008/19 od 06.02.2019)

Kolektivni ugovor Sekretarijata Inženjerske komore Crne Gore ('Službeni list Crne Gore', br. 007/19 od 04.02.2019)

Poslovnik o radu Skupštine Inženjerske komore Crne Gore ('Službeni list Crne Gore', br. 005/19 od 22.01.2019)

Etički kodeks Inženjerske komore Crne Gore ('Službeni list Crne Gore', br. 005/19 od 22.01.2019)

Pravilnik o disciplinskom postupku ('Službeni list Crne Gore', br. 005/19 od 22.01.2019)

Pravilnik o dodjeli nagrada svojim članovima ('Službeni list Crne Gore', br. 005/19 od 22.01.2019)

Pravilnik o dodjeli zvanja počasnog člana Komore ('Službeni list Crne Gore', br. 005/19 od 22.01.2019)

2018. god.

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti IKCG ("Službeni list Crne Gore", br. 079/18 od 07.12.2018)

Poslovnik o radu Skupštine SKMI

Pravilnik o vodjenju Registra članova Inženjerske komore kojima miruje članstvo ('Službeni list Crne Gore', br. 079/18 od 07.12.2018)

Pravilnik o vodjenju Registra članova Inženjerske komore Crne Gore ('Službeni list Crne Gore', br. 079/18 od 07.12.2018)

Poslovnik o sastavu i načinu rada Komisije za utvrdjivanje reprezentativnosti sindikata u Sekretarijatu IKCG ('Službeni list Crne Gore', br. 079/18 od 07.12.2018)

Poslovnik o radu Upravnog odbora Inženjerske komore Crne Gore ('Službeni list Crne Gore', br. 079/18 od 07.12.2018)

UPUTSTVO O NAČINU I POSTUPKU JAVNE RASPRAVE ZA DONOŠENJE AKATA KOMORE

Poslovnik o radu Uređivačkog odbora, br. 195/2 od 14.03.2018. godine

2017. god.

Poslovnik o radu Skupštine SKA

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021