Akta komore

2022

Poslovnik o radu IO SKGI

Poslovnik o radu IO SKGI

Lista kategorije registraturske građe IKCG

Liste kategorije registraturske građe IKCG

2021

STATUT INŽENJERSKE KOMORE CRNE GORE

STATUTE OF THE CHAMBER OF ENGINEERS OF MONTENEGRO ("Official Gazette of Montenegro", no. 022/18 as of 11 April 2018, 076/21 as of 09 July 2021)

Statut Inženjerske komore Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", br. 022/18 od 11.04.2018, 076/21 od 09.07.2021)

2020. god.

Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova izrade tehničke dokumentacije, odnosno građenja objekata ('Službeni list Crne Gore', br. 100/20 od 06.10.2020)

2019. god.

Poslovnik o radu Skupštine SKEI

Pravilnik o stručnom usavršavanju članova IKCG ('Službeni list Crne Gore', br. 058/19 od 18.10.2019.)

Pravilnik o visini članarine u Inženjerskoj komori Crne Gore ('Službeni list Crne Gore', br. 025/19 od 30.04.2019)

Pravilnik o visini nadoknada za rad u organima i tijelima Komore i strukovnih komora ('Službeni list Crne Gore', br. 022/19 od 12.04.2019)

Poslovnik o radu Nadzornog odbora Inzenjerske komore Crne Gore ('Službeni list Crne Gore', br. 008/19 od 06.02.2019)

Kolektivni ugovor Sekretarijata Inženjerske komore Crne Gore ('Službeni list Crne Gore', br. 007/19 od 04.02.2019)

Poslovnik o radu Skupštine Inženjerske komore Crne Gore ('Službeni list Crne Gore', br. 005/19 od 22.01.2019)

Etički kodeks Inženjerske komore Crne Gore ('Službeni list Crne Gore', br. 005/19 od 22.01.2019)

Pravilnik o disciplinskom postupku ('Službeni list Crne Gore', br. 005/19 od 22.01.2019)

Pravilnik o dodjeli nagrada svojim članovima ('Službeni list Crne Gore', br. 005/19 od 22.01.2019)

Pravilnik o dodjeli zvanja počasnog člana Komore ('Službeni list Crne Gore', br. 005/19 od 22.01.2019)

2018. god.

Poslovnik o radu Skupštine SKMI

Pravilnik o vodjenju Registra članova Inženjerske komore kojima miruje članstvo ('Službeni list Crne Gore', br. 079/18 od 07.12.2018)

Pravilnik o vodjenju Registra članova Inženjerske komore Crne Gore ('Službeni list Crne Gore', br. 079/18 od 07.12.2018)

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Inženjerske komore Crne Gore ('Službeni list Crne Gore', br. 079/18 od 07.12.2018)

Poslovnik o sastavu i načinu rada Komisije za utvrdjivanje reprezentativnosti sindikata u Sekretarijatu IKCG ('Službeni list Crne Gore', br. 079/18 od 07.12.2018)

Poslovnik o radu Upravnog odbora Inženjerske komore Crne Gore ('Službeni list Crne Gore', br. 079/18 od 07.12.2018)

UPUTSTVO O NAČINU I POSTUPKU JAVNE RASPRAVE ZA DONOŠENJE AKATA KOMORE

Poslovnik o radu Uređivačkog odbora, br. 195/2 od 14.03.2018. godine

2017. god.

Poslovnik o radu Skupštine SKA

Pravilnik o uslovima i sprovođenju postupka zapošljavanja u Stručnoj službi IKCG br. 01- 5214 od 23.11.2017godine

2016. god.

Pravilnik o dodjeli stipendija studentima tehničkih fakulteta iz oblasti planiranja prostora, projektovanja i izgradnje objekata (izmjene i dopune), br. 01-4960/2 od 25.11.2016. godine

2012. god.

PRAVILNIK o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Stručnoj službi Inženjerske komore Crne Gore

SAGLASNOST MINISTARSTVA ODRŽIVOG RAZVOJA I TURZIMA

2011. god.

PRAVILNIK o konkursima iz oblasti uređenja prostora i izgradnje objekata

2010. god.

PRAVILNIK O KORIŠĆENJU I RASPODJELI SREDSTAVA KOMORE

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021