Zašto postati član/ica Komore

 

U skladu sa odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 082/20 od 06.08.2020), Inženjerska komora Crne Gore stara se o unapređenju stručnosti i zaštiti interesa svojih članova, zaštiti javnog interesa u oblasti izgradnje, unapređenju uslova za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje. Takođe, Komora unapređuje i obezbjeđuje stručno usavršavanje svojih članova/ica, organizuje i sprovodi polaganje stručnog ispita.
U tom cilju, fizička lica koja rade na poslovima izgradnje objekata, mogu se učlaniti u Komoru, ukoliko posjeduju najmanje kvalifikaciju VII1 podnivoa okvira kvalifikacija, shodno Statutu Inženjerske komore Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", br. 076/21 od 09.07.2021).

Učlanjenjem u Komoru dobijate mogućnost da ostvarujete svoje interese neposredno u Komori i u organima i tijelima Komore. Imate pravo da učestvujete u aktivnostima na ostvarivanju svojih prava i obaveza, da birate i budete birani u organe i tijela Komore, da budete informisani o radu Komore, koristite pomoć i usluge Komore u okviru njene nadležnosti i ostvarite pravo na stručno usavršavanje, radi sticanja stručnih znanja učešćem na kursevima, seminarima, simpozijumima, kongresima i drugim stručnim i naučnim skupovima iz djelokruga svog rada, u zemlji i inostranstvu.

Registracijom na sajt, Komora svojim članovima/icama omogućava pristup svim podacima i na taj način informiše, između ostalog, i o kalendaru događaja, stručnih predavanja i obuka, daje mogućnost on-line pristupa svim snimljenim predavanjima.

U okviru Berze poslova, Komora članstvu nudi mogućnost posredovanja u traženju adekvatnih inženjerskih kadrova za potrebe poslodavca, ili oglašavanja ličnih prezentacija i slobodne radne snage u potrazi za zaposlenjem.

 

PONUDE, PREDNOSTI I POGODNOSTI ČLANSTVA U KOMORI

Inženjerska komora teži da za svoje članstvo redovno ažurira posebne ponude, prednosti i pogodnosti, koje se stiču učlanjenjem i redovnim izmirenjem članarine. Za više informacija posjetite link:


POGODNOSTI ČLANSTVA U KOMORI

 

Postanite naš saveznik u cilju ujedinjenja i unapređenja znanja i iskustva, čuvanja i razvijanja ugleda struke i Inženjerske komore kao udruženja inženjerske snage u Crnoj Gori.

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021