F.A.Q.

 

1. Kako postati član Inženjerske komore Crne Gore?
 

    U cilju sticanja statusa člana Inženjerske komore CG potrebno je ispuniti prijavu za učlanjenje i uz nju dostaviti odgovarajuću dokumentaciju, navedenu u prijavi.

    Dokazi o uplati upisnine u iznosu od 200,00€ i godišnje članarine u iznosu od 150,00€, dostavljaju se uz ostalu dokumentaciju za učlanjenje.

    Prije uplate godišnje članarine je potrebno kontaktirati Sekretarijat Komore radi tačnog obračuna iznosa, koji se plaća proporcionalno broju dana do kraja godine.

 

2. Koji je broj žiro računa Inženjerske komore Crne Gore na koji se vrše uplate?

    Broj žiro-računa Komore je 520 - 22560 - 04 Hipotekarna banka AD Podgorica

 

3. Koliko iznosi godišnja članarina u Komori?

    Visina godišnje članarine iznosi 150,00 €.

    Za mlade inženjere, visina članarine iznosi 50,00€.

    Prije uplate, potrebno je kontaktirati Sekretarijat Komore, radi tačnog obračuna iznosa koji je potrebno uplatiti.

 

4. Koliko iznosi upisnina u Komori?

    Visina upisnine je 200,00€ i plaća se prilikom učlanjenja u Komoru.

 

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021