F.A.Q.

 

1. Kako postati član Inženjerske komore Crne Gore?
 

U cilju sticanja statusa člana Inženjerske komore CG potrebno je ispuniti prijavu (koja se nalazi na linku ZAHTJEVI) i uz nju dostaviti odgovarajuću dokumentaciju, navedenu u prijavi.

Dokaz o uplati, u iznosu od 100,00€, čini sastavni dio dokumentacije za učlanjenje.

Članstvo u Komori teče od datuma učlanjenja.

Isti uslovi učlanjenja važe i za nerezidente.

 

2. Koji je broj žiro računa Inženjerske komore Crne Gore na koji se vrše uplate?

 

Brojevi žiro-računa Komore su:

  • 530 - 1870 - 29   NLB Montenegrobanka
  • 520 - 22560 - 04 Hipotekarna banka AD Podgorica

 

3. Koliko košta godišnja članarina u Komori?

 

Visina godišnje članarine iznosi 100,00 €.
 

 

 

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021