F.A.Q.

 

1. Kako postati član Inženjerske komore Crne Gore?
 

    U cilju sticanja statusa člana Inženjerske komore CG potrebno je ispuniti prijavu za učlanjenje i uz nju dostaviti odgovarajuću dokumentaciju, navedenu u prijavi.

   Dokaz o uplati, u iznosu od 150,00€, dostavlja se uz dokumentaciju za učlanjenje. Prije uplate, potrebno je kontaktirati Sekretarijat Komore radi tačnog obračuna iznosa koji je potrebno uplatiti.

   Članstvo u Komori teče od datuma učlanjenja

   Isti uslovi učlanjenja važe i za strane inženjere.

 

2. Koji je broj žiro računa Inženjerske komore Crne Gore na koji se vrše uplate?

    Brojevi žiro-računa Komore su:

  • 530 - 1870 - 29   NLB Montenegrobanka
  • 520 - 22560 - 04 Hipotekarna banka AD Podgorica

 

3. Koliko košta godišnja članarina u Komori?

    Visina godišnje članarine iznosi 150,00 €.

    Za mlade inženjere, visina članarine iznosi 50,00€.

    Prije uplate, potrebno je kontaktirati Sekretarijat Komore, radi tačnog obračuna iznosa koji je potrebno uplatiti.

 

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021