Vijesti
OBAVJEŠTENJE
OBAVJEŠTENJE

o produženju roka za sakupljanje bodova za stručno usavršavanje za 2023.godinu

Opširnije >
 Pravilnici o načinu obavljanja stručnog nadzora, vršenja revizije i vršenja tehničog pregleda složenih inženjerskih objekata za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije, 22.11.2023.godine od 13h do 15h
Pravilnici o načinu obavljanja stručnog nadzora, vršenja revizije i vršenja tehničog pregleda složenih inženjerskih objekata za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije, 22.11.2023.godine od 13h do 15h

Opširnije >
Pravilnik o načinu izrade i bližoj sadržini tehičke dokumentacije složenih inženjerskih objekata za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije, 14.12.2023.god. od 11h do 13h
Pravilnik o načinu izrade i bližoj sadržini tehičke dokumentacije složenih inženjerskih objekata za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije, 14.12.2023.god. od 11h do 13h

Opširnije >
BIM webinar: TeamCAD BIM How-To Montenegro 2023, 15.decembra od 12:00h
BIM webinar: TeamCAD BIM How-To Montenegro 2023, 15.decembra od 12:00h

stručno usavršavanje za članove/ice IKCG

Opširnije >
Saopštenje o zakazanim terminima za stručna predavanja iz opšteg dijela Programa stručnog usavršavanja članova Komore za tekuću godinu
Saopštenje o zakazanim terminima za stručna predavanja iz opšteg dijela Programa stručnog usavršavanja članova Komore za tekuću godinu

Stručno usavršavanje članova/ica Komore

Opširnije >
Stručno predavanje: Revizija, stručni nadzor i tehnički pregled složenih inženjerskih objekata za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije
Stručno predavanje: Revizija, stručni nadzor i tehnički pregled složenih inženjerskih objekata za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije

stručno usavršavanje članova/ica IKCG

Opširnije >
© Inženjerska Komora Crne Gore 2021