Saopštenje o zakazanim terminima za stručna predavanja iz opšteg dijela Programa stručnog usavršavanja članova Komore za tekuću godinu
07.11.2023

Stručna predavanja iz opšteg dijela Programa stručnog usavršavanja članova Komore za tekuću godinu (oblast Zakonska regulativa), biće održana u sljedećim terminima: 

1. Tema: PLANIRANJE PROSTORA I PLANSKA DOKUMENTACIJA

Predavač: Marina Izgarević Pavićević, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Vrijeme: srijeda, 22.11.2023.godine od 11h

Način realizacije: hibridni format (uživo i online)

Mjesto: sala IKCG, Podgorica (35 mjesta)  / ZOOM aplikacija (500 učesnika)

 

2. Tema: LEGALIZACIJA BESPRAVNIH OBJEKATA

Predavač: Radmila Lainović, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Vrijeme: srijeda, 06.12.2023.godine od 11h

Način realizacije: hibridni format (uživo i online)

Mjesto: sala IKCG, Podgorica (35 mjesta)  / ZOOM aplikacija (500 učesnika)

 

2. Tema: IZGRADNJA OBJEKATA

Predavač: Milica Abramović, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Vrijeme: srijeda, 20.12.2023.godine od 11h

Način realizacije: hibridni format (uživo i online)

Mjesto: sala IKCG, Podgorica (35 mjesta)  / ZOOM aplikacija (500 učesnika)

 

CILJNA GRUPA: svi članovi i članice IKCG

BODOVANJE: Prisustvo na predmetnim predavanjima boduje se sa po 2 boda.

 

Otvoreno je prijavljivanje za sve zainteresovane članove i članice Komore putem korisničkih naloga na našem sajtu.

Agenda za svako predavanje pojedinačno biće blagovremeno objavljena.

 

Prijavljivanje se vrši isključivo na sajtu Komore, putem registrovanih korisničkih naloga (logovanjem na sajt, na Vašem profilu u dijelu "Stručno usavršavanje" - "Raspored konferencija" -polje "Prijavi" pored naziva teme predavanja).  Obavezno  izabrati samo jedan vid praćenja: prisustvo uživo (ograničeno: max 35 mjesta u sali IKCG) ili praćenje putem ZOOM aplikacije (ograničeno: max 500 učesnika)* i samo takve prijave će biti prihvaćene, do popunjavanja raspoloživih mjesta.

*Link za pristup putem ZOOM-a biće poslat mailom (nakon formiranja konačnog spiska prijavljenih) svim polaznicima koji su se prijavili za online praćenje.

 

Pozivamo sve zainteresovane članove/ice Komore da se prijave i prisustvuju ponovljenim predavanjima predavača iz Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, koja su u prvom ciklusu izazvale veliko interesovanje članstva i iz tog razloga Inženjerska komora organizuje navedena predavanja u hibridnom formatu.

Napominjemo da svi koji do sada nisu prikupili minimalan broj bodova na prethodno realizovanim predavanjima imaju prioritet prilikom prijavljivanja i prisustovanja, kako bi ispunili propisanu normu definisanu Pravilnikom o stručnom usavršavanju članova Komore.

 

 

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021