K O N K U R S za dodjelu godišnjih nagrada za ostvarene rezultate u struci
26.04.2024

Na osnovu člana 28 tačka 21 Statuta IKCG ("Službeni list Crne Gore, br. 022/18 i 076/21) i člana 19 u vezi člana 2 stav 1 tačka 2 Pravilnika o dodjeli nagrada svojim članovima ("Službeni list Crne Gore", br.005/19), Upravni odbor Komore je na XXVII sjednici, održanoj 25.04.2024. godine, donio odluku o raspisivanju 

K O N K U R S A

za dodjelu godišnjih nagrada za ostvarene rezultate u struci

 

Na Konkurs se mogu prijaviti stručna inženjerska djela koja su realizovana u prethodnoj godini.

Prijavu mogu podnijeti pojedinci ili grupe autora. Ukoliko prijavu podnosi grupa autora onda se ona mora odnositi na jedno stručno inženjersko djelo.

Prijava se podnosi za realizovana stručna inženjerska djela (projekat, studija, ekspertiza i izgradnja složenih inženjerskih objekata) u prethodnoj godini.

Uz prijavu na Konkurs podnose se svi neophodni podaci na osnovu kojih se može ocijeniti kvaliteti djela (naziv, učesnici, odnosno autori projekata), sadržaj, tehničke karakteristike, odgovarajući grafički prilozi, fotografije  i drugi relativni podaci.

Konkurs je otvoren 30 (trideset) dana od dana objavljivanja.

Prijave se podnose u pisanoj formi Izvršnom odboru strukovne komore, preko arhive Inženjerske komore Crne Gore, sa sjedištem na adresi Bul. Džordža Vašingtona broj 31, Podgorica, sa naznakom

“Prijava na konkurs za dodjelu godišnjih nagrada za ostvarene rezultate u struci.”

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021