Informacije o upisnini i članarini

Iznos upisnine u Inženjerskoj komori Crne Gore definisan je Odlukom o utvrđivanju upisnine u Registar članova IKCG.

Iznos upisnine u Inženjerskoj komori Crne Gore iznosi 200.00€.

Iznos godišnje članarine u Inženjerskoj komori Crne Gore definisan je Odlukom o visini članarine u IKCG.

Članarina u Komori se plaća u iznosu od 150,00€, za 2024. godinu.

Za  mlade inženjere članarina u Komori iznosi 50,00€

Prije izvršene uplate, molimo da kontaktirate Sekretarijat radi obračuna iznosa članarine, ukoliko za 2023. godinu ista nije izmirena.

 Uplata se vrši na žiro-račun br. 520-22560-04 (Hipotekarna banka).
 

Profakture šaljemo na zahtjev.

Svaki član Komore informacije o svom statusu članarine može samostalno provjeriti, logovanjem na svoj nalog na sajtu IKCG, u dijelu REGISTRI - ukucavanjem predviđenih podataka za pretragu Registra članova. 

 

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021