Informacije o članarini

Iznos godišnje članarine u Inženjerskoj komori Crne Gore definisan je Pravilnikom o visini clanarine u Inzenjerskoj komori Crne Gore. 

Članarina u Komori se plaća 150,00€ . Za  mlade inženjere  članarina u Komori iznosi 50,00€.

 

Uplata se vrši na jedan od brojeva žiro računa Komore:

530-1870-29 (NLB Montenegrobanka) ili 
520-22560-04 (Hipotekarna banka).
 

Profakture šaljemo na zahtjev firmi.

 

Svaki član Komore informacije o svom statusu članarine može samostalno provjeriti, logovanjem na svoj nalog na sajtu IKCG, u dijelu REGISTRI - ukucavanjem podataka za pretragu Registra članova. 

 

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021