Zakoni i propisi

Zakoni i propisi

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA IZRADU TEHNIĈKE DOKUMENTACIJE ZA ZGRADE U KOJIMA SE OBAVLјA KANCELARIJSKO POSLOVANјE

Pravilnik o sadržaju projekata geoloških istraživanja

Pravilnik o uslovima za izradu tehnicke dokumentacije za stambenu zgradu

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o tehničkim zahtjevima za spregnute konstrukcije od čelika i betona

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o tehničkim zahtjevima za čelične konstrukcije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o tehničkim zahtjevima za zidane konstrukcije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o tehničkim zahtjevima za drvene konstrukcije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o tehničkim zahtjevima za betonske konstrukcije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o tehničkim zahtjevima za aluminijumske konstrukcije

PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA ZIDANE KONSTRUKCIJE ("Službeni list Crne Gore", br. 018/18 od 23.03.2018, 040/19 od 19.07.2019, 041/20 od 05.05.2020, 071/21 od 29.06.2021)

PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA DRVENE KONSTRUKCIJE ("Službeni list Crne Gore", br. 018/18 od 23.03.2018, 040/19 od 19.07.2019, 055/20 od 12.06.2020, 071/21 od 29.06.2021)

PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA ČELIČNE KONSTRUKCIJE ("Službeni list Crne Gore", br. 025/18 od 20.04.2018, 040/19 od 19.07.2019, 045/20 od 19.05.2020, 071/21 od 29.06.2021)

PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA BETONSKE KONSTRUKCIJE ("Službeni list Crne Gore", br. 020/18 od 30.03.2018, 039/19 od 12.07.2019, 057/20 od 18.06.2020, 071/21 od 29.06.2021)

PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA ALUMINIJUMSKE KONSTRUKCIJE ("Službeni list Crne Gore", br. 019/18 od 28.03.2018, 040/19 od 19.07.2019, 042/20 od 08.05.2020, 071/21 od 29.06.2021)

USTAV CRNE GORE

Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020) - prečišćeni tekst

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 082/20 od 06.08.2020. godine)

Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list Crne Gore", br 64/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018.godine)

Zakon o izmjenama dopunama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list Crne Gore", 044/18 od 06.07.2018.godine)

Pravilnik o tehničkim zahtjevima za spregnute konstrukcije od čelika i betona

Pravilnik o tehničkim zahtjevima za betonske konstrukcije

Pravilnik o tehničkim zahtjevima za drvene konstrukcije

Pravilnik o blizim uslovima za postavljanje odnosno gradjenje privremenih objekata, uredjaja i opreme

Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list Crne Gore", br. 64/17 od 06.10.2017. god.)

Law on Spatial Planning and Construction of Structures

Zakonska regulativa iz oblasti građevinarstva

Zakonska regulativa iz oblasti uređenja prostora

Zakon o javnim nabavkama ("Sl. list CG", br. 42/17 od 30.06.2017. god.)

Uredba o izmjeni Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma Inženjerskoj komori Crne Gore, broj 07-872 od 30. marta 2017. godine ("Sl. list CG"; br. 23/17 od 07.04.2017)

Uredba o izmjeni Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma Inženjerskoj komori Crne Gore, broj 08-3390 od 29.decembra 2016. godine ("Sl. list CG", br. 4/17 od 20.01.2017. godine)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list CG", br. 57/14 i 28/15)

Zakon o sprječavanju korupcije ("Sl. list CG", br. 53/14)

Zakon o radu

Uredba o izmjeni Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma Inženjerskoj komori Crne Gore, broj 08-3086/4 od 25.decembra 2014.godine

Pravilnik o načinu i postupku izdavanja i oduzimanja licence i načinu vođenja Registra licenci ("Sl.list Crne Gore", br. 68/08 od 12.11.2008, 32/14 od 30.07.2014)

Pravilnik o uslovima i načinu ovjeravanja i poništavanja ovjere licence stranog lica, 46/14 od 31.10.2014.godine

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu i postupku izdavanja i oduzimanja licenci i načinu vođenja registra licenci ("Sl.list CG" br.32/14) od 30.07.2014.godine

Pravilnik o nacinu vrsenja revizije idejnog i glavnog projekta Službeni list Crne Gore, broj 302014 od 11.7.2014. god.

Pravilnik o nacinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije Sl. list CG br. 23-14 od 30.05.2014. god.

UREDBA o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma Inženjerskoj komori Crne Gore("Službeni list Crne Gore", br. 32/13)

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021