Zakoni i propisi

Zakoni i propisi

USTAV CRNE GORE

Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020) - prečišćeni tekst

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 082/20 od 06.08.2020. godine)

Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list Crne Gore", br 64/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018.godine)

Zakon o izmjenama dopunama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list Crne Gore", 044/18 od 06.07.2018.godine)

Pravilnik o tehničkim zahtjevima za spregnute konstrukcije od čelika i betona

Pravilnik o tehničkim zahtjevima za betonske konstrukcije

Pravilnik o tehničkim zahtjevima za drvene konstrukcije

Pravilnik o blizim uslovima za postavljanje odnosno gradjenje privremenih objekata, uredjaja i opreme

Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list Crne Gore", br. 64/17 od 06.10.2017. god.)

Law on Spatial Planning and Construction of Structures

Zakonska regulativa iz oblasti građevinarstva

Zakonska regulativa iz oblasti uređenja prostora

Zakon o javnim nabavkama ("Sl. list CG", br. 42/17 od 30.06.2017. god.)

Uredba o izmjeni Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma Inženjerskoj komori Crne Gore, broj 07-872 od 30. marta 2017. godine ("Sl. list CG"; br. 23/17 od 07.04.2017)

Uredba o izmjeni Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma Inženjerskoj komori Crne Gore, broj 08-3390 od 29.decembra 2016. godine ("Sl. list CG", br. 4/17 od 20.01.2017. godine)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list CG", br. 57/14 i 28/15)

Zakon o sprječavanju korupcije ("Sl. list CG", br. 53/14)

Zakon o radu

Uredba o izmjeni Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma Inženjerskoj komori Crne Gore, broj 08-3086/4 od 25.decembra 2014.godine

Pravilnik o načinu i postupku izdavanja i oduzimanja licence i načinu vođenja Registra licenci ("Sl.list Crne Gore", br. 68/08 od 12.11.2008, 32/14 od 30.07.2014)

Pravilnik o uslovima i načinu ovjeravanja i poništavanja ovjere licence stranog lica, 46/14 od 31.10.2014.godine

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu i postupku izdavanja i oduzimanja licenci i načinu vođenja registra licenci ("Sl.list CG" br.32/14) od 30.07.2014.godine

Pravilnik o nacinu vrsenja revizije idejnog i glavnog projekta Službeni list Crne Gore, broj 302014 od 11.7.2014. god.

Pravilnik o nacinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije Sl. list CG br. 23-14 od 30.05.2014. god.

UREDBA o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma Inženjerskoj komori Crne Gore("Službeni list Crne Gore", br. 32/13)

Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata

Law on spatial development and construction of structures

PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ OBLASTI UREĐENJA PROSTORA I IZGRADNJE OBJEKATA

UREDBA o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma Inženjerskoj komori Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", br. 30/12)

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UREĐENJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA ("Sl. list CG", br. 34/11)

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA ("Sl. list CG", br. 32/11)

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJISTU ("Sl. list CG", br. 32/11)

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU ("Sl. list CG", br. 32/11)

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODAMA ("Sl. list CG", br. 32/11)

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA i ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CRNOGORSKOM DRŽAVLJANSTVU ("Sl. list CG", br. 28/11)

ZAKON O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI ("Sl. list CG", br. 29/10)

UREDBA VLADE CRNE GORE

PRAVILNIK o načinu i postupku izdavanja i oduzimanja licence i načinu vođenja registra licenci

PRAVILNIK o DOPUNI PRAVILNIKA o uslovima i načinu ovjeravanja i poništavanja ovjere licence stranog lica

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021