Zakoni i propisi

Zakoni i propisi

Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata

Law on spatial development and construction of structures

PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ OBLASTI UREĐENJA PROSTORA I IZGRADNJE OBJEKATA

UREDBA o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma Inženjerskoj komori Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", br. 30/12)

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UREĐENJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA ("Sl. list CG", br. 34/11)

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA ("Sl. list CG", br. 32/11)

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJISTU ("Sl. list CG", br. 32/11)

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU ("Sl. list CG", br. 32/11)

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODAMA ("Sl. list CG", br. 32/11)

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA i ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CRNOGORSKOM DRŽAVLJANSTVU ("Sl. list CG", br. 28/11)

ZAKON O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI ("Sl. list CG", br. 29/10)

UREDBA VLADE CRNE GORE

PRAVILNIK o načinu i postupku izdavanja i oduzimanja licence i načinu vođenja registra licenci

PRAVILNIK o DOPUNI PRAVILNIKA o uslovima i načinu ovjeravanja i poništavanja ovjere licence stranog lica

PRAVILNIK o uslovima i načinu ovjeravanja i poništavanja ovjere licence stranog lica

ZAKON O UREĐENJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA ("Sl. list CG", br. 51/08)

MJERNI KOD, primjenljiv za zgrade Komisije u Briselu

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021