Vijesti
I KONGRES ARHITEKATA CRNE GORE
I KONGRES ARHITEKATA CRNE GORE

Agenda događaja

Opširnije >
Stručno predavanje: Zakon o građevinskim proizvodima
Stručno predavanje: Zakon o građevinskim proizvodima

stručno usavršavanje članova IKCG- opšti dio Programa

Opširnije >
Univerzalni dizajn i pristupačnost objektima kroz Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i  lica sa invaliditetom
Univerzalni dizajn i pristupačnost objektima kroz Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom

stručno usavršavanje za sve članove/ice IKCG - opšti dio Programa

Opširnije >
XX sjednica IO SKA
XX sjednica IO SKA

Opširnije >
Produžen rok za prijavu na I kongres arhitekata Crne Gore
Produžen rok za prijavu na I kongres arhitekata Crne Gore

Opširnije >
Stručno predavanje: Pravilnici iz oblasti izgradnje složenih inženjerskih objekata saobraćaja
Stručno predavanje: Pravilnici iz oblasti izgradnje složenih inženjerskih objekata saobraćaja

stručno usavršavanje za sve članove/ice IKCG - opšti dio Programa za 2023.godinu

Opširnije >
© Inženjerska Komora Crne Gore 2021