Komisija za polaganje stručnog ispita

PREDSJEDNICA KOMISIJE

Mr Ogla Radulović, dipl.inž.građ.


ČLANOVI KOMISIJE

Radmila Lainović, dipl.pravnica, rukovodilac Direkcije za stanovanje u Direktoratu za razvoj stanovanja Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma


SKA

Mirka Đurović, dipl.inž.arh.


SKGI

Mr Olga Radulović, dipl.inž.građ.


SKEI

Prof. dr Milovan Radulović, dipl.inž.el. - za elektro inženjere slabe struje

Milanko Džuver, dipl.inž.el. - za elektro inženjere jake struje


SKMI

Prof. dr Vladan Ivanović, dipl.inž.maš. - za teme iz oblasti termotehnike i termoenergetike

Doc. dr Uroš Karadžić, dipl.inž.maš. - za teme iz oblasti hidroenergetike

Dr Darko Bajić, dipl.inž.maš. - za teme iz oblasti mašinskih konstrukcija


SK V

Mr. Sci Slavko Hrvačević, dipl.onž.geol.


2016 - 2017.


PREDSJEDNICA KOMISIJE

Mr Ogla Radulović, dipl.inž.građ.


2012 - 2016.


PREDSJEDNICA KOMISIJE

Prof. dr Mićko Radulović, dipl.inž.geol.


2008 - 2012.


PREDSJEDNICA KOMISIJE

Prof. dr Nebojša Đuranović, dipl.inž.građ.


2003 - 2008.


PREDSJEDNICA KOMISIJE


© Inženjerska Komora Crne Gore 2021