Kako postati član komore

Član Komore može biti fizičko lice i strano fizičko lice, koje obavlja djelatnost uređenu Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18 i 82/20, 86/22, 004/23).

Status člana Komore stiče se upisom u Registar članova Komore. U Registar članova Komore se može upisati fizičko lice koje posjeduje najmanje kvalifikaciju VII1 podnivoa okvira kvalifikacija.

Član Komore može postati, pod posebnim uslovima i fizičko lice koje posjeduje najmanje kvalifikaciju VII1 podnivoa okvira kvalifikacija, a koje nije steklo uslov za sticanje licenci (mladi inženjeri).

 

POSTUPAK UČLANJENJA

 

Za učlanjenje u IKCG, potrebno je da popunite obrazac – PRIJAVA ZA UČLANJENJE.

 

Popunjenu, odštampanu i potpisanu Prijavu, zajedno sa kompletnom dokumentacijom* za učlanjenje (*Prilozi uz Prijavu – na drugoj strani obrazca) možete dostaviti lično u prostorijama Komore ili poštom na adresu Komore u Podgorici (Bulevar Džordža Vašingtona br.31).

 

Učlanjenjem dobijate Potvrdu o članstvu u Komori. Skeniranu potvrdu dobijate na prijavljenu mail adresu, po obrađenom zahtjevu za učlanjenje, dok originalnu verziju Potvrde možete preuzeti u prostorijama Komore, ili se na lični zahtjev ista upućuje putem pošte na prijavljenu adresu  stanovanja/firme.

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021