Mirovanje članstva

Član Komore može ostvariti pravo na mirovanje članstva na period ne duži od dvije godine, shodno odredbama Pravilnika o vođenju Registra članova Inženjerske komore kojima miruje članstvo ("Službeni list Crne Gore", br. 079/18 od 07.12.2018). Ukoliko ste aktivan član i želite da stavite članstvo u status mirovanja, podnesite zahtjev uz prateću dokumentaciju lično ili pošaljite na mail adresu ing.komora@t-com.me ili marija.stjepcevic@ikcg.co.me.

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021