Mirovanje članstva

Član Komore može ostvariti pravo na mirovanje članstva na period ne duži od dvije godine, shodno odredbama Pravilnika o vođenju Registra članova Inženjerske komore kojima miruje članstvo ("Službeni list Crne Gore", br. 079/18 od 07.12.2018).

Za više informacija - kontakt osoba Ljiljana Vulić, dipl. pravnica (ljiljana.vulic@ikcg.co.me).

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021