Kontakt
INŽENJERSKA KOMORA CRNE GORE
 
Radno vrjeme:
Svakog radnog dana od 07 do 15 časova
 
Bul. Džordža Vašingtona 31   tel:     +382 20 228 295
fax:     +382 20 228 296
mob: +382 67 331-335
  e-mail:
ing.komora@t-com.me
PREDSJEDNIK KOMORE
Nikola Luković, dipl.inž.građ.

Tel:       +382 20 228-295
              +382 069 069-214
e-mail: nikola.lukovic@ikcg.co.me
 
GENERALNA SEKRETARKA
Blaženka Dabanović, dipl. pravnica

Tel:       +382 20 228-299
              +382 63 222- 022
e-mail: blazenka.dabanovic@ikcg.co.me
 
POSLOVNA SEKRETARKA
Biserka Vujović

Tel:       +382 20 228-295
              +382 67 226-574
e-mail: biserka.vujovic@ikcg.co.me
 
STRUČNA SARADNICA ZA INFORMISANJE
Anita Stjepčević

Tel:       +382 20 228-295
e-mail: anita.erak@ikcg.co.me
 
UPRAVNI POSTUPAK
Miroslav Aksentijević
Stručni saradnik za upravni postupak

Tel:       +382 20 228-298
              +382 67 508-030
e-mail: miroslav.aksentijevic@ikcg.co.me
 
REGISTRI
Marija Stjepčević
Viša stručna saradnica za registre

Tel:       +382 20 228-298
              +382 69 881-882
e-mail: marija.stjepcevic@ikcg.co.me
 
OPŠTI I KADROVSKI POSLOVI
Lidija Šofranac
Administrativna operaterka

Tel:       +382 20 228-298
              +382 67 466-292
e-mail: lidija.sofranac@ikcg.co.me
 
© Inženjerska Komora Crne Gore 2021