POTPISAN UGOVOR O POSLOVNOJ SARADNJI IKCG I "SAVA OSIGURANJE" AD PODGORICA
03.11.2022

Predsjednik Komore mr Nikola Luković i izvršni direktor Sava osiguranje AD Podgorica Nebojša Šćekić, potpisali su ugovor o poslovnoj saradnji u cilju obezbjeđivanja povoljnosti za članove Komore. Ugovor je potpisan u prostorijama Sava osiguranja u Podgorici.

Ugovorom su definisane povoljnosti, uslovi i vrste osiguranja za članove IKCG, sa ciljem povećanja obima dosadašnje poslovne saradnje. 

Pravo na popust imaju samo oni članovi koji su prethodno izvršili prijavu putem dostupnog linka Sava osiguranja AD i čiji su podaci upisani. Članovi IKCG su ugovarači osiguranja po pojedinačnim vrstama osiguranja.

Ugovorom je obuhvaćeno:

 • Osiguranje profesionalne odgovornosti projektanata,
 • Auto kasko osiguranje,
 • Putno zdravstveno osiguranje,
 • Osiguranje domaćinstva.

Pravo na popust ili povoljnost po ovom ugovoru imaju samo članovi IKCG, pored popusta koji su definisani tarifama premija, a koji sleduju ugovarača ili osiguranika i to za:

 • Osiguranje profesionalne odgovornosti projektanata:
 • Komercijani popust 10%,
 • Mogućnost plaćanja premije u ratama i to na 3 mjesečne rate.
 • Auto kasko osiguranje:
 • Komercijalni popust 15% za vozila vrijednosti preko 50.000,00 eura,
 • Komercijalni popust 25% za vozila vrijednosti do 50.000,00 eura,
 • Putno zdravstveno osiguranje:
 • Komercijalni popust 20%
 • Domaćinstvo:
 • Komercijalni popust 20%

 

Istog dana je potpisan i Ugovor o poslovnoj saradnji sa izvršnim direktorom Sinišom Mićunovićem, zastupnikom Sava Car DOO.

Ugovorom je definisano pružanje usluga registracije vozila članovima IKCG i članovima njihovih užih porodica (suprug/a i djeca), koji su prethodno izvršili prijavu putem dostupnog linka Sava osiguranja AD i čiji su podaci upisani.

Sava Car se obavezuje da na svojim tehničkim pregledima pruži uslugu osiguranja, ugovaračima osiguranja, uz sljedeće povoljnosti:

 • gratis uslugu tehničkog pregleda vozila,
 • manipulativne troškove u iznosu od 15,00 eura bruto.

 

Ukoliko ste zainteresovani, molimo da ispunite obrazac  http://ikcg01.sava.co.me/ kako bi Vas kolege iz Sava osiguranja kontaktirale i pruzile podrsku.

 

Za sva sva eventualna pitanja u vezi sa pomenutim benefitima, kao i pomoć i podrsku prilikom registracije,  molimo da kontaktirate  Sinku Marković, šeficu poslovnice

E mail: sinka.markovic@sava.co.me

Tel. 067 207 222

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021